This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

אנליטיקת נתונים הפכה לגורם הכרחי בפעולת סוכנויות אכיפת החוק, אבל עדיין נדרשת התקדמות בתחום זה. למידה מתיעוד נתונים מהעבר כדי לאתר דפוסים ומוקדי עניין מאפשרת לצוותים לברר במהירות לא רק במה למקד את המשאבים שלהם אלא גם איפה להיות זהירים יותר בתגובה לתקריות.

נתונים מתגברים את המודיעין במסגרת בטיחות הציבור בשלושה ערוצים מרכזיים – הניתוח, הוויזואליזציה ושיתוף – ואלה מובילים לגיבושה של אסטרטגיית שיטור מבוססת-מודיעין.

ניתוח נתונים – הדבר מושג בעיקר באמצעות מערכת אינטגרטיבית לניהול התיעוד ומערכת אנליטיקה. במקום לחפש דפוסים ומקרים דומים במערכות נפרדות, משתמשים במערכת אחת אינטגרטיבית לביטחון הציבור, כשכל המידע מגיע דרך אותו מרכז נתונים ונשמר מיידית במאגר נתונים מרכזי משולב.

גישה למאגר הנתונים היחיד הזה דרך הענן היא חיונית לניתוח פשע ויוזמות שיטור מבוססות-מודיעין מפני שהיא מאפשרת נגישות למאגר הנתונים הכולל ולכל הרשומות הרלבנטיות על ידי חיפוש אחד או דוח כולל בודד, כך לפי מאמר לגבי פתרונות של Motorola Solutions, המתפרסם ב-policemag.com.

המחשה ויזואלית של הנתונים – ישנן דרכים שונות להמחיש ויזואלית נתונים – על ידי גרפים, דיאגרמות ועוד. אבל שתי הדרכים הנפוצות ביותר להצגת אנליטיקת הנתונים הן באמצעות מפות חום ומפות סיכה. השימוש ביכולות תוכנה עוצמתיות מאפשר לחקור את הנתונים בכל מפה כדי לגלות דפוסי פשיעה בקהילה או באזור כולו, או לאתר צרכים עתידיים ולהתאים את תהליכי זרימת העבודה לממצאים אלה.

שיתוף נתונים – נתונים מדויקים יכולים לסייע רק אם הם נגישים. יכולות שיתוף חי של נתונים באמצעות תוכנת ביטחון הציבור הן חיוניות כדי שכל צוותי האכיפה יהיו מעודכנים באותה רמה. הדבר רלבנטי הן ברמת סוכנות האכיפה הבודדת, והן בין סוכנויות ואף בשיתוף עם הקהילה. קהילות ממלאות תפקיד חיוני במאבק נגד הפשיעה, ושיתוף נתוני פשע בציבור הוא הצעד הראשון לביסוס שקיפות והגברת האמון ההדדי עם רשויות החוק.

בסופו של דבר, הפיכתם של הנתונים ההיסטוריים לאנליטיקות המאפשרות פעולה היא המפתח להנעת יוזמות השיטור קדימה. השימוש הטוב ביותר באנליטיקה הוא כמנגנון תומך שיוצר אוטומציה בתהליכים שחוזרים על עצמם וגוזלים משאבים חשובים.