This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

רכב מסחרי ששועט במהירות לעבר מחסום תנועה במהירות 90 קמ"ש מציב בפני החיילים בעמדה 15 שניות מרגע שהבחינו בו עד לרגע בו הוא עלול להתפוצץ. החייל אמור לזהות האם מדובר ברכב עמוס בחומר נפץ או מלא בילדים תוך 15 שניות. איך עושים את זה?

דארפ"א, הסוכנות האמריקאית למחקרי ביטחון מתקדמים, בוחן טכנולוגיות חיישנים, בינה מלאכותית, רחפנים ופסיכולוגיה אנושית כדי להגן על הכוחות בעזרת טכנולוגיות שיכולות להבחין בין איומים לבין גורמים שאינם מהווים איום.

פרויקט URSA (ריגול עירוני באמצעות אוטונומיה בפיקוח) מיועד לנצל מערכות אוטונומיות כדי לסייע לצבא האמריקאי לאתר כוחות עוינים בתוך הערים ולזהות לוחמים לפני שבאים במגע איתם. התוכנית נוגעת להיבטים חוקיים, מוסריים ואתיים.

החזון של URSA הוא לפתח טכנולוגיה שתאפשר למערכות אוטונומיות בפיקוח ובהפעלה של כוחות קרקע אמריקאים לאתר כוחות עוינים ולבצע זיהוי חיובי לפני שהחיילים נתקלים בהם.

התוכנית אמורה להתמודד עם המורכבות של הסביבה העירונית על ידי שילוב ידע חדש על התנהגויות אנושיות, אלגוריתמים של אוטונומיה, חיישנים אינטגרטיביים, מערכים מרובי חיישנים ותגובות אנושיות מדידות, כדי ללמוד את ההבדלים הדקים בין אנשים תמימים לעוינים.

במצב הנתון כיום, החיילים יקבלו החלטה סופית האם להסלים או לרכך את תגובתם כלפי איום. אבל פרויקט URSA עשוי לספק מודיעין נוסף לפני עימות, כך לפי darpa.mil.

סא"ל פיליפ רוט, סגן מנהל בפועל של לשכת הטכנולוגיה הטקטית בדארפ"א סיפר ל-fcw.com כיצד מתכננת מחלקת ההגנה האמריקאית לחבר בין הגורם האנושי למכונה.

הגישה של URSA לבעיית ההבחנה בין אדם עוין ללא-עוין בזירה העירונית מכוונת לספק לחייל יותר מידע על כוונות. "אנחנו עושים זאת באמצעות הצבת שלט. אם הגורם המתקרב מאיץ למרות השלט, זה משדר מידע. השלט אומר למטרה לעצור. לאחר מכן מציבים איתות נוסף – ירי בעביר לפי כללי הפתיחה באש כדי לבטא מסר. שוב, הדרך שבה הגורם מגיב משדרת מידע נוסף".

"כך, כאשר הסיור הצבאי נע בתוך עיר, חשוב לנו שכולם ידעו זאת מראש. עלינו לפעול בסביבה אזרחית ולספק לאנשים הזדמנות להתרחק מהסביבה, כך שמי שיישאר ייחשב כבעל כוונה עוינת".

לדבריו, אחד הפתרונות האפשריים עשוי להיות שליחת הודעה באמצעות רחפן שיקרא לתושבים להמנע מלהסתובב בחוץ ולהכנס לבניין הקרוב ביותר.

הוא ציין כי בתוכנית משתתפים פסיכולוגים התנהגותיים והם משתמשים במודלים ממדעי החברה כדי לצפות תגובות אנושיות.