This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

עם ההתקדמות בפיתוח ובשימוש של צוללות בלתי מאוישות, מדיניות צפוניות כמו נורבגיה העלו חששות לגבי נתיבי מים חדשים שנפתחו בעקבות ההתחממות הגלובלית שממיסה את הקרח הארקטי. נתיבי מים אלו פותחים בפני מדינות עוינות את האפשרות לשלוח כלי שייט וצוללות בלתי מאוישות לקרבת נורבגיה ומדינות אחרות.

נורבגיה חוששת שמדינות כמו סין, רוסיה, וארצות הברית ינצלו את נתיבי המים החדשים לטובת איסוף מודיעין ולהגברת נוכחות הצבאית. צוללות בלתי מאוישות מסוגלות לעקוב אחרי ספינות וצוללות נורבגיות. בנוסף לכך, עולה החשש להתנגשות ספינות וצוללות עקב העלייה במספר הספינות והצוללות באזור, במיוחד כשמדובר בכלי שיט בלתי מאוישים.

חששות נורבגיה הם אכן מוצדקים. צבא נורבגיה דיווח על כך שגילו צוללות בלתי מאוישות צמודות לצוללות רוסיות בים ברנץ. Military.com גם מדווחים שרוסיה מממנת מחקרים לטובת פיתוח כטב"מים המסוגלים לפעול ביעילות בסביבה ארקטית.

רוסיה ונורבגיה אינן ידועות בגלל החברות ושיתוף הפעולה ביניהם. למרות שנציגים צבאיים של המדינות מתאמים ומנהלים דו"חות מצב באופן שבועי, נורבגיה ורוסיה לא ניהלו שיחות דיפלומטיות ברמה המדינית מאז 2013.

מה שמסבך את העניינים עוד יותר זו סין, שמתכננת לייצר נתיבי משלוח מסחריים. ככל הנראה יופעלו שם צוללות בלתי מאוישות כדי לפקח על הספינות העוברות.

צוללות בלתי מאוישות מסחריות הינן גם איום לבעית עודף כלי השיט הבלתי מאוישים באזור. חברות אנרגיה מפעילות צוללות בלתי מאוישות כדי לסייע בתחזוקה במתקני קידוח ימיים.

באמצעות יתר כלי השיט במעברי המים החדשים, ההתחממות הגלובלית הינה ה"טריגר" לחששות הביטחוניים החדשים של נורבגיה. נורבגיה פועלת כדי להגביר את הרגולציה באזור כדי לשמור על ביטחון המדינה וספינות.