This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

סוללות האלקליין הענקיות במשקל כ-14 טון, המותקנות בדגמים מסוימים של צוללות ומטוסי קרב, מסוגלות לספק אנרגיה אלקטרו-כימית במשך 12 שנים ללא הפסקה. כל אחת מהן משתמשת ב-7 טון של לוחיות כסף טהור שלאחר גמר השימוש כמקור אנרגיה, מועברות למתקני עיבוד של מתכות יקרות, ועוברות זיקוק לצורך שימוש מחדש.

שיטה חדשנית שפותחה לטיהור כסף מהסוללות שמפעילות את הצוללות ומטוסי הקרב מבטיחה שימוש נוסף במתכת היקרה של סוללה אחת לצורך יצור סוללה חדשה.

הטכנולוגיה, שמאפשרת מחזור של פסולת שקודם לכן לא ניתנה למחזור, פותחה על ידי מדענים באוניברסיטה הטכנית הרוסית NUST MISIS – המחלקה למתכות אל-ברזליות וזהב, בשיתוף מפעל JSC למתכות יקרות משניות.

מיחזור של סוללות "אסטרטגיות" המיועדות לעמידה בעומסים גבוהים נכלל ב-100% מהמקרים בתחום ההגנה במדינה, מפני שהכסף משמש לייצור סוללות חדשות עבור חיל הים הרוסי. אבל בעשור האחרון, יצרניות מקומיות של סוללות כסף-אבץ מוסיפות 10-15% עופרת לכסף, מה שמוזיל עלויות ולא משפיע על הביצועים של המוצר, אבל חוסם לחלוטין את האפשרות למחזר את הסוללות.

כדי לפתור את בעיית מיצוי העופרת מתוך הכסף, פיתחו החוקרים טכנולוגיה חדשה לעיבוד סוללות כסף-אבץ המכילות עופרת. בתהליך דו-שלבי הכסף מותך וכתוצאה מכך העופרת מוסרת, ומתקבל מוצר מסחרי נקי ב-99.99% מתוך חומרי הגלם, עם תכולת כסף של 85%.

המוצר המוגמר עומד בכל תקני המדינה (GOSTs) ומתאים לייצור סוללות חדשות.