This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מערכות הרדיו של חיל הנחתים האמריקאי הופכות להיות קטנות וקלות יותר ובעלות יכולות מתוגברות. הלוחמים יצויידו במערכות רדיו רב-ערוציות שמנטרות בו-זמנית שתי רשתות רדיו. היכולת החדשה תגביר את מודעות המצב של הלוחמים ואת מהירות הביצוע בשדה הקרב.

מכשירי הרדיו הרב-ערוציים משלבים יכולות של שתי מערכות רדיו קודמות לתוך גורם יחיד. לדברי סרן שון אייברי, קצין הפרויקט מטעם פיקוד המערכות של הנחתים, "בעבר יכולנו להפעיל רק רשת רדיו אחת בזמן נתון, אבל כעת הלוחם יכול להפעיל שתי רשתות רדיו בו-זמנית, ובכך להגביר את הנגישות שלו למידע ולשפר את מודעות המצב הכוללת".

הוא הוסיף: "באמצעות היכולת למנף חלקים שונים של ספקטרום תדר הרדיו באותו זמן, בין אם נמצאים בסביבה מאפשרת ובין אם לא, נוכל לתגבר את החיבוריות בסביבות שונות, לשפר את השרידות ולספק רמה של אינטראביליות רשתית שלא היתה קיימת בעבר.


טכנולוגיה נוספת שאמורה להיפרס בשטח היא הרדיו הרב-ערוצי המוחזק ביד. הן המערכת הזו והן המערכת לנשיאה על ידי החייל יוכלו להתממשק עם סט אינטגרציה לרכב ולהשתלב בכל רכב צבאי, כמו הרכב הטקטי הקל המשולב.

מכשירי רדיו רב-ערוציים מקלים על המשקל שהלוחם צריך לצאת. כשהנחתים רוכשים יכולות חדשות הם מונחים על ידי השיקול של צמצום המשקל שעל הלוחם לשאת על גופו. מכשירי הרדיו הרב-ערוציים יקלו את המשא עבור הנחתים באמצעות שילוב שתי מערכות הרדיו למערכת אחת, ועל ידי כך שיאפשרו ליחידה לגרור מערכת רב-ערוצית במקום שתים נפרדות, כך לפי defence-blog.com.

רכישת מערכות הרדיו הרב-ערוציות מגיעה במועד משמעותי. הסוכנות לביטחון לאומי בארה"ב דורשת כי כל מערכות הרדיו שאינן מותאמות לתקני העדכון הקריפטוגרפיים יוחלפו עד שנת 2024. המכשירים המתיישנים יוחלפו במכשירים חדשים, תואמי-COMSEC במהלך חמש השנים הקרובות. שילוב מערכת הרדיו הרב-ערוצית מהווה צעד משמעותי בדרך למימוש הצו של הסוכנות לביטחון לאומי.