This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מהירות התגובה הנדרשת לעצירת פיצוץ מרגע התחלתו היא 120-150 מילי-שניה, כך לפי מחקרים. ברגע שאותר פיצוץ ניתן לשחרר אבקה או גז כדי לבלום אותו. מערכת חדשה מפעילה התראה 67 מיקרו-שניה (67 מיליוניות השניה) מרגע הפיצוץ.

הטכנולוגיה מאתרת את תחילת הפיצוץ ומספקת אות (trigger signal) למערכת כיבוי אקטיבית AMS כגון פצצת מים כדי לנטרל את השפעת הפיצוץ.

איתור הפיצוץ והמערכת האקטיבית מיועדים להגן מפני איומים כמו מוקשים או מטעני נפץ מאולתרים.

הטכנולוגיה פותחה בהודו על ידי ה-CSIR – ארגון המו"פ הלאומי של הודו. היא כוללת חומרת חישה לצורך איתור תהליך הפיצוץ, אמצעים אלקטרוניים לעיבוד אותות המיישמים אלגוריתם יחודי לצורך הבחנה בין אותות רקע, וכן אלקטרוניקה שמייצרת אות למערכת ה-AMS תוך 67 מיקרו-שניות מרגע תחילת הפיצוץ.

המערכת יכולה לאתר תהליך פיצוץ של מוקש או מטען קבור אחר ולהפיק אות התראה לאמצעי אקטיבי לניטרול או צמצום משמעותי של האיום. בכך גלום יתרון משמעותי לחיילים שנמצאים בתוך הרכב, והם מוגנים יותר מפני פציעה רצינית, כך טוענים ב-CSIR.


לפי הארגון, מערכות איתור קיימות כנגד איומים כמו רקטה נגד טנקים, אך לא כנגד איומי פיצוץ מטווח קרוב כמו מוקשים ומטענים. המערכת משלבת חיישנים ואלגוריתם יחודי שמאתר את הפיצוץ.

עדיין נדרשים ניסויים נוספים לצורך דיוק המערכת וקביעת שיעור התראות השווא , אבל היא במצב בשל, עם

אבטיפוס שנבחן בסביבה אמיתית. ה-CSIR כבר עסק בעבר בתחום איתור פיצוצים במכרי פחם.

לפי defenceweb.co.za, פלח השוק עבור הטכנולוגיה הוא יצרניות כלי רכב משוריינים שמספקות את הכלים לכוחות ביטחון במדינות מפותחות ומתפתחות. המערכת, בשילוב אמצעי הכיבוי המתאים, ניתנת להתקנה בכלי רכב משוריינים חדשים או קיימים. בין המשתמשים עשויים להיכלל כוח ההגנה הלאומי של דרום אפריקה, צבאות בינלאומיים, קבוצות נגד טרור וקואליציות כמו האו"ם ונאט"ו.