This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מודול אימונים חדש לטיפול בפצועים בשדה הקרב יפותח בקרוב עבור צבא ארה"ב. יוזמה זו בתחום ההכשרה והאימון לרפואה צבאית תכלול מערכות אימון רלבנטיות לטראומה צבאית, באמצעות מערכת הסימולציה PerSim המבוססת מציאות רבודה, ומיועדת לתמיכה בטיפול בפצועי קרב טקטי. המערכת יכולה לדמות שדה קרב וארוע רב-נפגעים.

הפרויקט מהווה חלק מחוזה פיתוח בשווי $750,000 של הסטארטאפ MedCognition, בשיתוף עם השירותים הרפואיים Chenega, המתמחה בלוגיסטיקה ובריאות, לטובת צבא ארה"ב.

סימולטור המציאות הרבודה המדמה את הפצוע מספק יכולת אימון רפואי מציאותית ודינמית באמצעות אמצעי המציאות המעורבת (mixed reality) הולונס מתוצרת מיקרוסופט. המערכת מקרינה הולוגרמה של הפצוע בסביבת העבודה האמיתית. זהו אמצעי נייד ומציאותי עבור מגיבים ראשונים וצוותי רפואה המיועד לאפשר להם לצבור ניסיון מעשי.


המערכת מאפשרת למשתתפים לצפות בסימולציה מציאותית של המטופל, וכוללת מספר מצבים כמו ושי נשימתי, שבץ וטראומה מינורית, והיא מיושמת כעת בתוכניות אימון לטיפול שמתגברות את כישורי החשיבה הקריטית, קבלת ההחלטות ויכולות ההערכה של המתאמנים, כך לפי businesswire.com.

במקום ללמוד בכיתות או לצפרות במערכי שיעור מוקרנים על מסך, המערכת מעצימה את המאמנים והמתאמנים ביכולת תרגול בפועל של חולים במצב קריטי וחיילים פצועים.

מערכת הסימולציה משמשת לאימון הטיפול בשלב הפרה-אשפוזי, מגיבים ראשונים ורפואת חירום, והוכרה על ידי ה-EMS World Magazine כאמצעי החדשני של שנת 2018.

מודולי ההדרכה יפותחו במהלך 12 החודשים הקרובים במטרה להפוך לחלק מהמערך של צבא ארה"ב בשנים הבאות.