This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

התקפות שיבוש GPS מתבצעות על ידי שידור אותות לא נכונים כדי להטעות את מקלטי ה-GPS, כאשר מניפולציה כזו משנה את האות האמיתי. לוויני GPS שסובבים את כדור הארץ מצביעים על מיקומים פיזיים של מקלטי GPS המוטמעים בכל מכשיר, מסמארטפונים ועד כלי רכב קרקעיים ואוויריים. עד כה היה קשה לבדוק את רמת הפגיעות של GPS בסביבה ניידת בארה"ב מפני שהחוק הפדראלי אוסר על שידור מחדש של אותות GPS באוויר ללא אישור מראש.

ארגון SwRI פיתח מערכת אבטחת סייבר שמיועדת לבחון פרצות בכלי רכב אוטונומיים ובטכנולוגיות אחרות שמשתמשות במקלטי GPS לצורך מיקום, ניווט וזמן. מדובר בארגון ללא קבלת רווח שפועל בארה"ב, ומספק פיתרונות מו"פ ללקוחות בממשל ובתעשיה.

"זוהי דרך חוקית לשפר את עמידות הסייבר של כלי רכב אוטונומיים על ידי הדגמה של העברת אותות GPS שעברו מניפולציה או שובשו, במטרה לאפשר ניתוח של תגובות המערכת", מסביר ויקטור מוריי, העומד בראשת קבוצת מערכות הסייבר בחטיבת המערכות החכמות בארגון.


המערכת החדשה תוכננה בהתאם לחקיקה הפדראלית האמריקאית. מערכת הבדיקה מציבה מרכיב פיזי על או בקו עם אנטנת ה-GPS של הרכב, ותחנה קרקעית ששולטת מרחוק באות ה-GPS. המערכת מקבלת את אות ה-GPS עצמו מאנטנה המותקנת על רכב, מעבדת אותה ומחדירה אות הטעייה, ואז משדרת את האות המוטעה למקלט ה-GPS שעל הרכב. בדרך זו נותנים למערכת ההטעייה שליטה מלאה במקלט ה-GPS.

בבדיקה של המערכת על רכב אוטונומי בניסוי, הצליחו המהנדסים לשנות את מסלולו של הרכב ב-10 מ', ולגרום לו לרדת מהכביש. כמו כן הצליחו לגרום לרכב לפנות מוקדם או מאוחר מהנדרש.

המשך המחקר בעתיד יבחן גם את תפקיד שיבוש ה-GPS ברחפנים וכלי טיס אחרים, לפי swri.org.