This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

תחמושת אקדח חדשה נבחרה עבור האקדח המודולרי 9 מ"מ M17 של צבא ארה"ב. בעוד שהדרישה המקורית של צבא ארה"ב לא כללה פרטים לגבי הקוטר – מה שהוביל לספקולציות לגבי סיכויי הזכיה של ה-.357 SIG, או .40 S&W או אפילו ה-.45 ACP לזכות, הרי שבסופו של דבר הצבא האמריקאי דבק ב-9X9 מ"מ NATO.

זכייתו של אקדח ה-M17 מתוצרת Sig Sauer בתחרות היא שאפשרה לחברת Olin (Winchester) להמשיך להיות הספקית הראשית של תחמושת אקדח עבור צבא ארה"ב.

מה שהצבא חיפש, בין השאר, היה תחמושת 9 מ"מ כשהקליע מסוגל לחדור "14 של ג'לטין בליסטי ממרחק 50 מ'.


שתיים מתוך ארבע ההצעות הן ה-M1153 למשימות מיוחדות, כדור הולופוינט מצופה במשקל 147 גר', וכדור ה-M1152 עם קליע בציפוי מתכת מלא במשקל 115 גר'. לפי warisboring.com, צבא ארה"ב אינו מנוע מלהשתמש בתחמושת הולופוינט (בפרט כשתחמושת זו מיועדת ל"משימות מיוחדות") בהתאם לאמנת האג מ-1899.

לפי americanrifleman.org, חומר ההנעה בשני הכדורים אינו יחודי ונמצא גם בקווי יצור אחרים. הלחצים בשני הכדורים מגיעים לכ-39,700 p.s.i.

ה-FBI ומחלקת ההגנה נוטים להעדיף את ה-9 מ"מ, מחסניות מיושנות יותר עשויות לצאת משירות.