This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

סיירי הגבול האמריקאים נדרשים לא פעם לאימונים והדרכות. פיתרון אימונים חדש ימקסם את היעילות והאפקטיביות של סוכני סיורי הגבול האמריקאים במעקבים שהם מבצעים לאורך גבולות ארה"ב. מינהל המדע והטכנולוגיה של המחלקה האמריקאית לביטחון המולדת, DHS S&T, שיתף פעולה עם רשות סיורי הגבול ומרכזי האימונים הפדרליים לאכיפת חוק כדי לחקור ולפתח תכנים ושיטות אימון שיאפשרו לסוכני סיורי הגבול למנף את הידע, הכישורים והיכולות של מומחי המעקב בצוותים שלהם.

פיתרון האימונים החדש נקרא Signcutting and Tracking (מעקב ואיתור מסיגי גבול, שיטה המבוססת על ההנחה שאדם לא יכול לעבור בשטח בלי להשאיר סימן כלשהו). הטכנולוגיה נוסתה באקדמיה לסיורי גבול בארה"ב ותיפרס בנקודות שונות לאורך גבולה הדרומי של ארה"ב במהלך 2019, כדי לאפשר לסוכנים חדשים כמו גם לאלה שכבר מאיישים את קווי החזית להשתמש בה.

חבילת האימונים החדשה היא פיתרון של שלושה חלקים, שמשלב סרטי וידאו דו- ותלת-מימדיים לאימונים, קורס מבוסס מחשב וכן טכנולוגיות מסחריות של מציאות רבודה.

התכנים הועברו גם למרכזי האימונים הפדרליים לאכיפת חוק כדי לשלב בהם גם את קורס הטקטיקות והמעקב עבור אותם גופים פדרליים, מדינתיים ומקומיים המפתחים כישורים בתחומי החילוץ וההצלה, חקר זירת פשע ומבצעים ללכידת עריקים.

סרטי הווידאו מפרטים את הסימנים הוויזואליים השונים לזיהוי פעילות אנושית בסוגי שטח שונים. הם מלמדים לזהות אינדיקציות לתנועה בגבול הדרומי, שעובר בשטח מדברי, או cגבול הצפוני החוצה אזורים מיוערים, כך לפי newswise.com.