This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

סוכנויות אכיפת החוק בארה"ב משתמשות בהיסטוריית המיקום של גוגל, המיועדת בעיקר לשלוח למשתמשים פרסומות לפי פילוח, ככלי לפענוח פשעים ומעקב אחרי חשודים. נראה כי גוגל היא חברת ההייטק העיקרית בה נעזרות סוכנויות האכיפה מאז שאפל טענה שאינה יכולה לספק מידע זה לרשויות. התפתחות זו מעוררת חששות לגבי שמירה על הפרטיות.

לפי nytimes.com, במהלך ששת החודשים האחרונים חלה עליה בבקשות מצד סוכנויות האכיפה לקבל גישה לנתונים ספציפיים מהיסטוריית המיקום של גוגל – Sensorvault. המשטרה משתמשת בנתונים כדי לאתר מכשירים שהיו באזור הפשע בשעת התרחשותו.,

"צו המיקום" של המשטרה כופה על גוגל לספק את נתוני המיקום על פי האזור המוגדר, אבל גוגל אינה מצרפת שמות או כל מידע מזהה אחר.


לאחר מכן הרשויות יכולות לצמצם את מספר המכשירים הניידים באמצעות דפוסי תנועה, ואז לבקש מגוגל נתונים נוספים או לדרוש מהחברה ישירות את השם, כתובת האימייל ופרטים נוספים שקשורים עם אותו מכשיר טלפון.

יחד עם זאת, תוצאות הניתוח של הנתונים על פי צווי המשטרה עלולות להביא לטעויות בזיהוי חשודים, כפי שמדווח adroidcommunity.com. המדיניות הזו כבר הביאה להאשמות בלתי מוצדקות. ה-NYT מביא כדוגמא את המקרה של אדם ששהה במשך שבוע בכלא על פשע שלא ביצע, רק מפני שמכשיר הטלפון שלו אותר בסביבה בה התרחש פשע ירי במהלך נסיעה. הרשויות לא לקחו בחשבון כי לטלפון אחד עשויות להיות התחברויות log-in מרובות, כפי שאכן היה במקרה זה.