This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מאת אריה אגוזי

זוכרים את הדו"ח של האלוף (מיל.) יצחק בריק, נציב קבילות החיילים על מוכנות צה"ל? ניסו לעשות ממנו צחוק ולגמד אותו. אבל מי שמכיר את המצב ידע כי הדו"ח מדויק ואפילו ממעיט בחומרת הבעיות.

אתמול (27.3) בא מבקר המדינה יוסף שפירא והצביע על בעיה שבימים אלה יש לה משמעות מיוחדת. בעיקר כאשר ישראל מתקפלת מול כל גחמה של החמאס, וחיזבאללה ישוב על מצבור ענק של רקטות.

למרות האיום הברור והמיידי מתברר שיש ליקויים רבים ברמת הכשירות והמוכנות של פיקוד העורף.

מהדו"ח שהתפרסם אתמול עולה כי פיקוד העורף אמנם משקיע מאמצים לשיפור מוכנותו לביצוע משימות חילוץ והצלה בחירום, אך נמצאו ליקויים, חלקם משמעותיים, בדבר רמת הכשירות והמוכנות המבצעית של סדר כוחות המילואים לחילוץ ולהצלה לפעול באתרי הרס מורכבים, כמו אלה שיכולות רקטות כבדות לגרום.

המבקר מצביע על היעדר ניתוח של התאמת היקף גדודי החילוץ וההצלה לצרכים המבצעיים בהתאם לתרחיש הייחוס. הוא מצא כי מ-1992 לא נותח היקף סדר הכוחות הנדרש של גדודי החילוץ וההצלה של פיקוד העורף בהתאם לתרחיש הייחוס לעורף. עקב כך, לא ניתן לקבוע אם היקף סדר הכוחות גדול מהנדרש בהתאם לתרחיש הייחוס לעורף או קטן ממנו.

עוד חשף המבקר חוסר התאמה בתוכניות המבצעיות של פיקוד העורף. לפי המבקר, על פי התוכניות המבצעיות שבתוקף, ייתכן שגדודי החילוץ וההצלה הסדירים יידרשו לבצע הן משימות חילוץ והצלה במסגרת התוכנית המבצעית של פיקוד העורף והן משימות בתוכנית פינוי אוכלוסייה – משימות אשר עשויות להיות דרושות בו זמנית בסמוך לפתיחת הלחימה, עת שבה צפויה פגיעה בעורף שתחייב התמודדות מהירה בתחום החילוץ וההצלה. המבקר כתב כי במצב זה מימושן של שתי התוכניות עלול להיפגע בשל כפל המשימות המוטלות על גדודי החילוץ וההצלה הסדירים.

בנוסף, מצביע המבקר על פערים ביכולות החילוץ וההצלה אל מול אתגרי הבנייה המודרנית. בישראל נבנו בשנים האחרונות רבי-קומות וגורדי שחקים רבים, בנייה רוויית ברזל ובטון, בנייה הכוללת מעטפת זכוכית, תשתיות תת-קרקעיות ובנייה היברידית – מה שמציב אתגרים חדשים במענה המבצעי בתחומי חילוץ והצלה.

מבקר המדינה לא מחדש דבר לאלה שיודעים. אבל מדאיג מאוד שלמרות שרבים, גם בצמרת צה"ל, יודעים – המחדלים נמשכים.

לפי הדו"ח מי שאחראי חושב שאנחנו חיים בשוויץ.

לדברי המבקר, הצורך המבצעי לחילוץ בגובה וחילוץ בשיפוע הועלה בפיקוד העורף כבר בשנת 2010, אבל פיקוד העורף לא פרסם במשך השנים טכניקות ייעודיות. המבקר מדגיש כי ליקוי זה הוא מהותי נוכח העובדה שטכניקות אלה משמשות בסיס להכשרת המחלצים לביצוע פעולות החילוץ ושזה יותר מעשור נושא זה עומד על סדר היום של פיקוד העורף, בלי שטכניקות אלה הושלמו והוטמעו.

וזה לא הכול: בתחום הציוד המכני ההנדסי מצא המבקר כי לפיקוד העורף אין מענה מלא, ועקב כך יתקשו גדודי המילואים לבצע פעולות חילוץ והצלה באתרי הרס מורכבים. עוד נמצא כי לרשות פיקוד העורף עומדים רק כ-8% ממספר האמבולנסים הדרוש לו בהתאם לפקודות. עקב המחסור באמבולנסים בפיקוד העורף, וכן עקב מחסור במד"א בצוותים רפואיים להפעלת אמבולנסים בעת חירום, לא ניתן יהיה להבטיח פינוי מהיר ויעיל של נפגעים מאתרי ההרס.

אם כך, עושה רושם שהדו"ח הזה, כמו הדו"ח של בריק, יתויק באותו ארון בו מתייקים דו"חות כאלה. אנחנו נשלם את המחיר כי הממשלה לא מקדישה מחשבה לנושא, לא מקציבה סכומים נדרשים וזאת כאשר ברור שהעורף בכל מלחמה עתידית יספוג לא פחות מאשר החזית..

אריה אגוזי, עורך ראשי, iHLS