This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מערכות זיהוי פנים וראיית מחשב זקוקות לאימון באמצעות מאגרי נתונים שדומים ככל האפשר לתנאים בעולם האמיתי, כדי שיוכלו לפעול באופן אמין. טכנולוגיות חדשות בתחום ראיית המחשב מאפשרות כיום לאתר ולזהות אנשים בעזרת רשתות של מצלמות אבטחה, אבל מאגרי הנתונים הראשוניים הזמינים לצורך אימון האלגוריתם והערכת הביצועים עדיין מוגבלים. עד היום, הצליחו חוקרים להשיג גישה לכמות קטנה של נתונים, רובם כוללים תמונות סטילס של גברים בעלי עור בהיר. מגבלה זו משפיעה על דיוק הטכנולוגיה וגורמת לנתק בין הנתונים עליהם מתאמנים בפיתוח לבין אלה הקיימים ברשתות וידאו אמיתיות שבשימוש סוכנויות אכיפת החוק וביטחון הציבור.

יתרה מזאת, היקף הצילום והזווית, התאורה ותנאי מזג האוויר במהלך התיעוד מקשים לא פעם על גורמי האכיפה לאתר או לזהות אנשים מתוך צילומי אבטחה כאשר הם מנסים לשחרר פשע, להגן על תשתית חיונית או לאבטח ארועים מיוחדים, מתקני תחבורה, כוחות צבא ועוד.

יארפ"א, הסוכנות האמריקאית למחקר מתקדם בתחום המודיעין, השיקה פרויקט לאיסוף נתוני מחקר מרשתות וידאו מרובות-מצלמות כדי לתמוך במחקר בתחום ראיית המחשב. לפי gcn.com, הסוכנות מתעניינת באוספי וידאו מתויגים באורך של 960 שעות, הכוללים נתונים שנאספו במשך ימים רבים בתנאי תאורה משתנים על ידי לפחות 20 מצלמות ממגוון של זוויות, רזולוציות וקצב פריים, וכן נתונים של שדה ראיה חופף ושדה ראיה שאינו חופף.

הסוכנות מעוניינת בנתונים שצולמו בסביבות עירוניות וחצי-עירוניות, הכוללות צמתים, בניינים, כניסות ויציאות, תנועת הולכי רגל, וכן שלטים, מכוניות, עצים ועוד.

על הנתונים לכלול לפחות 5000 הולכי רגל ו-200 מתנדבים שיקבלו הנחיות לגבי אופן התנהלות וכניסה לאזור הצילום.

נדרש כי הנתונים יאושרו למחקר ויהיו זמינים לקהיליית המחקר הכללית במסגרת תהליך חשיפת נתונים מאושר מבחינה משפטית ומדינית.

לפי אתר יארפ"א, איסוף הנתונים עשוי לדרוש שיתוף פעולה עם סוכנות ממשלתית, מדינתית, מקומית או עירונית, או ארגון צד שלישי, כדי לאפשר שימוש במצלמות בשטח רשויות אלה.