This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

צי הכטב"מים הטקטים הקטנים של חיל הנחתים האמריקאי כולל את דגמי ה-RQ-12 Wasp, RQ-11 Raven, RQ-20 Puma וכן מספר קוואדקופטרים להמראה אנכית, ביניהם ה-Instant Eye. כעת מעוניין החיל לתגבר את הצי ולרכוש את הדור החדש של הכטב"מים מקבוצה 1 ו-2, במגוון טווחים ומשך טיסה, שיסייעו לחיל ברמה הטקטית.

קבוצה 1 כוללת כטב"מים במשקל המראה מקסימלי עד 9.1 ק"ג, והקבוצה השניה – בעלי משקל המראה מקסימלי בין 9.5-25 ק"ג.

פלטפורמות רב-משימתיות יחליפו כעת את הכטב"מים שמיועדים למשימות ספציפיות, על רקע ההכנות של הנחתים לקראת חידוש צי הכטב"מים הטקטים בטכנולוגיה עדכנית. יכולות אלה יכללו כטב"מים בעלי משך טיסה קצר/טווח קצר, משך טיסה בינוני/טווח בינוני וכן משך טיסה ארוך/טווח ארוך.

המשאבים ליישום התוכנית בשנת הכספים 2020 מגיעים לסך $34.7 מיליון – יותר מפי שניים מתקציב השנתיים הקודמות יחד, שהגיע ל-$14 מיליון.


איך יתחלק התקציב? לפי marinecopstimes.com, סכום של כ-$7.4 מיליון יוקצה ל-190 כטב"מים מהדור הבא לנחיתה והמראה אנכית, בעלי טווח קצר, שיספקו "ליחידות מרוחקות יכולת אורגנית לפעול באזורי לחימה המאופיינים במכשולים אנכיים משמעותיים כגון שטח עירוני, ג'ונגל ותנאי שטח קשים", לפי הנאמר בבקשת התקציב.

סכום נוסף של $12.9 מיליון יוקצב ל-40 כטב"מים לטווח קצר/משך טיסה קצר, כמו ה-RQ-12 Wasp הקיימים, כולל גירסה להמראה ונחיתה אנכית.

סך של $13.9 מיליון יוקצה לרכישת 42 כטב"מים לטווח טיסה ארוך/משך טיסה ארוך, כמו ה-RQ-20B Puma הקיימים, שישודרגו במצלמות/חיישנים חדשים.

פחות מ-$1 מיליון יוקדש למערכת בקרה קרקעית נישאת עבור מפעיל יחיד, handoff, כך מדווח marinecorpstimes.com.