This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מטוסי סילון צבאיים על-קוליים יוצרים רעש הרבה יותר חזק מזה של מנועי הסילון הרגילים. יש לכך השלכות על בריאות הצוותים שעובדים בקרבת המטוס והאנשים שגרים בסמוך לבסיסים צבאיים. מחקר חדש יבחן רעיונות להפחתת הרעש של מטוסים אלה. חוקרים מהמחלקה להנדסת חלל ואוויר באוניברסיטת קנזאס בארה"ב יתכננו ויבחנו טכנולוגיות חדשניות להפחתת הרעש של מטוסים צבאיים על-קוליים.


ז. ג'. וונג וצוותו יחקרו את הפוטנציאל הגלום בהתקנת להבים בתוך נחיר היציאה של מנוע הסילון (הנחיר הוא רכיב מכני-הידראולי, המשפיע על זרימת נוזל באמצעות הצרת מעברו) כדי ליצור "מערבולת של שכבה חתוכה" שמעודדת ערבוב של פליטת הסילון עם האוויר בסביבה על מנת להפחית את הרעש.
הצוות, החוקר דינמיקת נוזלים מחשובית ואירו-אקוסטיקה מחשובית באמצעות מחשבי-על, חותר לצמצם את רעש הסילון בשלושה דציבלים, כלומר לקצץ את את העוצמה האקוסטית בחצי.
"המערבולת היא התנועה הסיבובית של הזרם", מסביר וואנג. "כאשר פליטת סילון על-קולי יוצאת מנחיר המטוס, היא בדרך כלל בקו ישר, ללא מערבולת.
הרעיון שלנו הוא לחולל תנועה סיבובית אסטרטגית ביציאה כדי להגביר את ערבוב הסילון עם אוויר עומד שנמצא בסביבה כדי לצמצם את רעש הסילון העל-קולי. הדבר כבר נחקר בעבר והוכח שערבוב כזה עשוי לצמצם רעש".
אמנם מטוסים מסחריים משתמשים בנחיר משונן בצורת משור כדי להוריד את עוצמת הרעש, אבל השיטה אינה אפקטיבית כשמדובר במטוסי סילון על-קוליים. "להבים שיוצרים מערבולת ישולבו בתוך קיר הנחיר כדי לחולל את הזרימה הסיבובית ברמה הנדרשת".
הצוות יחקור את האפשרות שלהבים אלה להפחתת הרעש יתאימו עצמם לפוזיציה ניטרלית לאחר שהמטוס העל-קולי המריא, כך שמנועי הסילון יספגו רק אובדן מזערי של אנרגיה ברגע שהמטוס מגיע לגובה השיוט.
המחקר נתמך על ידי תוכנית SERDP למחקר ופיתוח אסטרטגי סביבתי במסגרת מחלקת ההגנה האמריקאית.