This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

רכבים הנעים על הקרקע תמיד היו מוגבלים לתנועה בשני מימדים, קדימה ואחורה, שמאלה וימינה, אך מדענים מאוניברסיטת טוקיו הצליחו לייצר רכב שיכול לנוע גם במימד השלישי, גובה. הרכב אינו מרחף, אך הוא יכול לטפס על מדרגות, צוקים, ואפילו חומות.

מדובר בכלי רכב בלתי מאוייש (כרב"מ) שעובד באחדות עם רחפן. הכרב"מ והרחפן מחוברים אחד לשני באמצעות רצועה וכננת, המאפשרות לרחפן לעגן את הרצועה למבנה יציב שנמצא מעבר למכשול. עיגון זה מאפשר לכרב"מ לטפס, באמצעות הרצועה והכננת, את המכשול. הרחפן מצליח לעגן את הרצועה באמצעות שילוב של וו אחיזה ועיטוף הרצועה מסביב לעמוד כלשהו. שילוב השיטות האלו מגביר את ההסתברות לעיגון יציב.

הכרב"מ והרחפן לא רק עובדים במשותף באופן פיזי, אלא גם באופן מנטלי. הרחפן עובד כחיישן מעופף לכרב"מ. שני הרובוטים מתקשרים אחד עם השני בצורה אלחוטית, שכך הם חולקים מידע מיפוי של האזור. מידע זה מאפשר לרחפן ולכרב"מ לנווט לאורך פני השטח בצורה הכי יעילה, תוך כדי סימון מבנים אופטימליים לעיגון הרצועה.


על הרחפן מותקנת ערכת שבבים מדגם נבדיה ג'טסון TX2, בקר טיסה, ומספר סוגי חיישנים, הכוללים מצלמה, יחידת מדידה אינרטית, וחיישני לייזר. הטכנולוגיה המותקנת על הרחפן והכרב"מ מאפשרת לרובוטים אלו להיות אוטונומיים. הרחפן משרטט מסלול נקי ממכשולים לנקודת עיגון ומייצר מפה תלת-מימדית של הקרקע. נתונים אלו עוברים לכרב"מ ובעזרתם הכרב"מ מייצר מפה טופוגרפית שמאפשרת לו לתכנן מסלול תנועה לפי ניתוח מכשולים שהכרב"מ מריץ במערכת ההפעלה שלו.

כדי לבדוק אם הכרב"מ/רחפן מסוגלים לעמוד במשימה שלהם, מדענים ביצעו ניסוי שבו הכרב"מ והרחפן היו צריכים לעבור מסלול מכשולים. הכרב"מ היה צריך לעבור מכשול שמונח בדרכו ואז לטפס על קיר עם שיפוע של 90 מעלות לקרקע. לאחר מספר ניסויים, הכרב"מ והרחפן היו מסוגלים לעבור את מסלול המכשולים בצורה אוטונומית לחלוטין, משמע ללא עזרה אנושית.

האזורים שבהם הרחפן/כרב"מ דורש שיפור הם ביכולות העיגון של הרחפן, כמו כן גם שיפור כללי ברמת האינטליגנציה של הרובוטים.

המאמר לגבי הטכנולוגיה פורסם ב-Arxiv.