This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מוקדי שיחות חירום, כמו ה-911 האמריקאי, מתקשים לא פעם לאתר את המיקום המדויק של האדם שפונה אליהם באמצעות הטלפון הנייד שלו. במשך שנים, חיפשה המועצה הפדראלית לתקשורת בארה"ב (FCC) דרך לדרוש מהחברות לאתר שיחות 911 במצבי חירום. הם חיפשו טכנולוגיה שתאפשר למגיבים הראשונים לאתר טוב יותר את המיקום של המתקשים באזורים עירוניים צפופים, כאשר עליהם לנסות למצוא מישהו בבניין רב-קומות.

בהצעה שאושרה לבחינה לאחרונה, הודיעה המועצה כי בכוונתה לדרוש מספקיות התקשורת האלחוטית לאתר בצורה טובה יותר שיחות חירום מתוך בניינים.

התוכנית החדשה מתמקדת במידע על מיקום אנכי: הספקיות יידרשו לאתר את הגובה בו נמצא המכשיר של המתקשר בטווח של 3 מ'. המועצה טוענת כי רמת דיוק זו תהיה מספיקה כדי לזהות את הקומה בה נמצא המתקשר ברוב המקרים, ותהיה מעשית מבחינה טכנית במסגרת לוחות הזמנים שקבעה המועצה בחוקים שלה לגבי שיחות החירום.

לפי המועצה, הספקיות יצטרכו לעמוד בדרישה לאיתור 80% משיחות החירום מתוך בניינים, כאשר התהליך יתחיל קודם בערים הגדולות.


התוכנית תיכנס לתוקף ב-2021, כך מדווח theverge.com.

היו שטענו כי התוכנית אינה מספיק מרחיקת לכת. חברת הוועדה הדמוקרטית ג'סיקה רוזנוורסל הצביעה נגד התוכנית בטענה כי היא לוקה בחסר. "התוכנית אינה שאפתנית מספיק", היא הודיעה. "במהלך השנים מאז הוכרזה המסגרת החוקית בנושא הטכנולוגיה הלכה והתפתחה.

לפי התיעוד שבידינו ניתן לאתר את מיקומם של הפונים למוקד החירום ברמת דיוק גבוהה יותר – ואני חושבת שאנחנו מסוגלים לעשות זאת בפחות זמן, בכל רחבי ארה"ב".

לפי המועצה, ההצעה מהווה חלק ממאמץ מתמשך לשפר את חוקי דיוק המיקום של מוקד החירום המתוגבר 911. חוקים אלה דורשים כי ספקיות התקשורת האלחוטית יעבירו אוטומטית למוקדי החירום 911 מידע על מיקום הפונים. החוקים דורשים מהספקיות לעמוד בסדרה יותר ויותר מחמירה של מדדי דיוק מיקום בהתאם ללוח זמנים, כך לפי telecompaper.com.