This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

שילוב טכנולוגיות חדשות עלול להקל על הייצור והשימוש בנשק ביולוגי. ההתקדמות בהדפסה תלת-מימדית, בינה מלאכותית ורובוטיקה עלולה להגדיל את האפשרויות לפתח, לייצר ולהשתמש בנשק ביולוגי, כך מזהיר דוח של המכון למחקרי שלום בשטוקהולם SIPRI.

"השימוש הגובר ברובוטיקה במעבדות עשוי להוביל להישגים משמעותיים בפרודוקטיביות במהלך מחזור התכנון-בניה-בחינה של נשק ביולוגי. בינה מלאכותית עלולה לשמש למציאת דרכים חדשות למיטוב הוויראליות ויכולת ההדבקה של חומרים ביולוגיים", כך אומר דר' וינסנט בולנין, חוקר בכיר במכון, בהתיחסות לטכנולוגיות המתפתחות.

כל שלושת הטכנולוגיות מאופיינות בכך שקשה לשלוט בהן, בפרט בגלל הדיגיטציה והאופי הדואלי שלהן.


יש לבצע התאמות במשטרי אי-ההפצה ובקרת הנשק הביולוגי הקיימים, כדי להתמודד עם איומים ביטחוניים אלה. "אתגר מרכזי למשטר בקרת נשק ביולוגי יעיל הוא העובדה שמבני הבריתות וההסדרים הממוסדים במשרדי ממשלה וסוכנויות ממשל אינם מתאימים למציאות הטכנית הקיימת היום", אומרת דר' סיביל באור, מנהלת תוכנית החימוש ופירוק מחימוש במכון.

הדוח ממליץ כי על מנת להתמודד עם בעיות המשילות לנוכח הטכנולוגיות החדשות, על ממשלות לאומיות לנטר ולהעריך התפתחויות במדע ובטכנולוגיה בצורה שיטתית יותר, כך מדווח prnewsire.com. עליהן גם לחזק את המאמצים הבינלאומיים לעידוד המודעות למדע וביטחון ביולוגי אחראיים יותר. בנוסף, הדוח מציע שהמגזר הפרטי יתגבר את הרגולציה העצמית והציות לתקנים.