This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

הכניסה המסיבית הצפויה של רחפנים לתוך המרחב האווירי העירוני תדרוש יכולות ניהול תנועה יעילות ותקשורת בין הרשויות לבין האקוסיסטם של הרחפנים. פיתרון חדשני יאפשר לערים לאתר את כל הרחפנים באוויר, בין אם הם משתפים פעולה ובין אם לא.

מפתחת פלטפורמת ניהול התנועה האווירית AirMap וחברת Fortem Technologies המתמחה במודעות מצב ובטיחות אווירית ישתפו פעולה בפיתוח פיתרון אינטגרטיבי המאפשר פעילות בטוחה של רחפנים במסגרת גידור גאוגרפי (geofences) תוך אכיפת אזורים ללא כניסת רחפנים בערים, סביב שדות תעופה ומתקנים חיוניים אחרים.

לפי הודעת החברות, שיתוף הפעולה מבוסס על מודל התעשיה של ה-UTM (ניהול תנועת כטב"מים) וה-U-Space של ספקי שירותי כטב"ם (USS) וספקי שירותי נתונים נלווים (SDSP).

ה-SkyDome של חברת Fortem המבוסס על מכ"ם TrueView פעול כפלטפורמה המספקת שירותי נתונים ליישומי רחפן. ה-SkyDome אוסף וצובר נתוני אוויר בזמן אמת ויוצר מסדרונות וגידור גאוגרפי בשמים.


פלטפורמת AirMap פועלת כספקית שירותי הרחפנים בכך שהיא מפרסמת חוקים של המרחב האווירי ומיידעת את המפעילים, היצרנים ומפתחי האפליקציות של הרחפנים כדי שיישארו בתוך תחומי המסדרונות האוויריים שקבעה Fortem ויתרחקו מאותם אזורים האסורים לטיסה ומוגנים על-ידה.

פונקציית ה-SkyDome מאתרת את כל הכלים האוויריים, בין אם משתפים פעולה ובין אם לא, ומשתפת את המידע הזה עם פלטפורמת AirMap כך שנוצרת התאמה בין העצמים המאותרים לבין מה שידוע עליהם.

כל כלי טיס שאותר על ידי ה-SkyDome ואינו עונה על הקווים המנחים שנקבעו במערכת מוגדר כמצריך התערבות מיידית מצד הרשויות או על ידי ה-DroneHunter של Fortem.

פלטפורמת AirMap משתמשת בנתוני המכ"ם כדי לספק שירותים לצמצום הסיכון על מנת לאפשר הפעלת רחפנים מעבר לקו הראיה במסגרת הערכת הסיכון הספציפית.