This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

צבא ארה"ב בחר במערכת רובוטית קרקעית קטנה במסגרת תוכניתו CRS(I), המיועדת להשגת מערכת רובוטית אחידה עבור כוחות החי"ר. זהו צעד בתהליך להפוך צי של 7000 כרב"מים מסוגים שונים שנרכשו במהלך המלחמות בעיראק ואפגניסטאן לאוסף מערכות עקבי ותואם.

חברת QinetiQ צפון אמריקה (QNA) זכתה בתחרות. המערכת המיועדת להיות נישאת על הגב מצוידת בחיישנים מתקדמים ומודולי משימה שיתגברו את יכולות הפעולה של כוחות החי"ר. המערכת דומה ל-Dragon Runner – רובוט נישא אחר של החברה.

התוכנית פועלת להשגת פרופיל תאימות בארכיטקטורה פתוחה, שיתמוך במגוון מטע"דים ומשימות איתור, זיהוי ועוד.

החוזה הוא לשבע שנים לפי כמות בלתי ידועה של רובוטים קרקעיים קטנים, ומוערך עד $164 מיליון.

העסקה כוללת שלב LRIP (יצור ראשוני בקצב נמוך) הכולל $20 מיליון למשך שנה-שנתיים, ואחריו סדרה של אספקות שנתיות. החברה קיבלה $4 מיליון במסגרת הזמנה ראשונית של שלב ה-LRIP.

המערכת הרובוטית נבחרה בעקבות תחות מול Endeavor Robotics, כך מדווח defensenews.com. הצבא ביסס את החלטתו על הביצועים של הרובוט במהלך ניסויים בשלב התכנון והפיתוח במרכז הניסויים אברדין באוקטובר 2018.

הצבא מעוניין ברובוט קרקעי בהפעלה מרחוק, בעל ניידות גבוהה ומשקל קל מספיק כדי שהחייל יוכל לשאת אותו על בתרמיל הגב, לפי הודעת החברה.

הרובוט יופעל באמצעות שלט אוניברסלי שמסוגל לשלוט בכל פלטפורמה בלתי מאוישת עתידית, אווירית או קרקעית.

לפי התוכנית, המערכות הראשונות ייפרסו בשנת הכספים 2020.