This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

תחנת בקרה קרקעית חדשה ביצעה לראשונה שליטה בכטב"ם ה-MQ-9 Reaper. ה-MQ-9 הוא כלי טיס בלתי מאויש הנשלט על ידי גורם אנושי מהקרקע, ומהווה את כטב"ם התקיפה הראשון שתוכנן למשך טיסה ארוך ומעקב מגובה רב. כלי הטיס פותח על ידי General Atomics בעיקר עבור חיל האוויר האמריקאי.

מערכת הבקרה הקרקעית Block 50 שפותחה על ידי החברה היא בעלת יכולות משופרות הודות לממשק אדם-מכונה שעבר אופטימיזציה, ומתגבר באופן משמעותי את מודעות המצב של צוותי האוויר. כמו כן הוא מאפשר פעולות ממושב יחיד.

המערכת משלבת אבטחה במספר רמות עם חיישנים לצורך הצגת התמונה הכוללת של שדה הקרב, וכן כוללת יכולות משופרות לאימות מידע שמספקות הגנה מפני סיכוני אבטחת סייבר, כך לפי אתר החברה.

מערכת הבקרה הקרקעית החדשה צפויה לצמצם את דרישות כוח האדם ולתמוך במשימות עתידיות בסביבות מורכבות.

תכנון המערכת מספק הפרדה בין רכיבי הטיסה הקריטיים כדי להגביר את בטיחות הטיסה ולאפשר ניסוי ואינטגרציה מהירים של יכולות חדשות.

אחד המאפיינים של מערכת הבקרה הקרקעית הוא התכנון האינטואיטיבי של זכוכית תא הטייס, המצמצמת את עומס העבודה המוטל על המפעיל ומגבירה יעילות בביצוע המשימות, הודות לרשימות משימות אלקטרוניות וצוגות נתונים משולבות.

המערכת גם מייצגת שיפור במודולריות ובהגדרת הממשק.