This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מצלמות הדמיה תרמית משתמשות בשילוב של חיישנים ועדשות יחודיים כדי להמיר אנרגיית אינפרה-אדום או פליטת חום מאובייקטים לצבעי אור נראה או צללים כדי להראות שינויי טמפרטורה.

טכנולוגיית ההדמיה התרמית, שפותחה במקור לפני יותר מ-50 שנה עבור התעשיות הביטחוניות, נחשפה כבלתי מסווגת על ידי הממשל האמריקאי בעקבות מלחמת המפרץ, מה שאפשר ליצרנים שונים לפתח פיתרונות לשימושי שוק אחרים.

הראשונים שיישמו את הטכנולוגיה היו רשויות כיבוי האש, ואחר כך הצטרפו סוכנויות אכיפת החוק ויישומים מסחריים ותעשייתיים שונים. הירידה המתמדת בעלויות והשילוב של הטכנולוגיות אפשרו פיתוח שימושים נוספים.

בעוד שחלק מהשימושים המקוריים של ההדמיה התרמית נועדו לגבולות, נמלים ותחנות בלתי מאוישות לצורך איתור הסגת גבול בלילה ובתנאי תאורה נמוכה, הרי שהתעשיה הביטחונית העולמית משתמשת כיום בטכנולוגיות גם לצורך ניטור אזורים או נכסים שמאוחסנים בשטח, בתחומי השכרת הציוד, מתקני מחזור מתכות, אחסון ולוגיסטיקה, שירותי רכב ותיקונים, ציוד חקלאי וכן ניטור ציוד יקר כמו טנקים ומנועים.


בניגוד למצלמות המעקב באור נמוך, החיישנים התרמים הם בעלי יכולת לאתר חתימות חום בחשיכה מוחלטת או בתנאי ערפל, עשן, אבק, שלג, גשם וסביבות מאתגרות נוספות, כך מדווח securitysales.com.

כאשר מאותרים פולשים למתחם מסוים, המפתח להצלחה הוא שהסביבה אינה צפופה בעצמים, מפני שהמצלמה התרמית אינה "רואה"

דרך עצמים. יש ליידע את מבצעי הניטור על מקורות משמעותיים נוספים של חום או נוזלים בזירה כדי להבטיח איתור או ניטור מתאימים של המטרה בה מעוניינים. ולבסוף, חיישן הדמיה תרמית אינו משקף את הזירה כמו מצלמת אור נראה, אלא מאפשר למקבלי ההחלטות להתבסס על מיקום המטרה בתוך הזירה. התמונה אינה מאפשרת זיהוי האדם הספציפי, אלא מראה דמות בזירה בסיבות מאתגרות שונות, כאשר מצלמות אחרות אינן מסוגלות לעשות זאת באותה רמה.

הוספת טכנולוגיות ניתוח וידאו לאיתור אוטומטי של עצמים ספציפיים שמקוטלגים בזירה היתה התפתחות משמעותית בטכנולוגיה התרמית ליישומי אבטחה, היות והיא מאפשרת איתור פולשים או כלי רכב לזירה ללא נוכחות אנושית.