This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

פיתוח תוכנה מבוסס-אלגוריתם עשוי לשפר משמעותית את יעילותם של תהליכי סריקת הרנטגן של מטענים, ולאתר איומים פוטנציאליים במטענים מוטסים למרות המורכבות של תמונות הרנטגן.

לפי החוק הפדראלי האמריקאי, פלטות השינוע של המטענים במטוסים צריכות לעבור סריקות בדיוק כמו מזוודות הנוסעים. מערכות רנטגן של אנרגיית קרינה בודדת ודואלית ניתנות להתאמה לסריקת משטחי המטענים האוויריים, אבל הן מפיקות זווית דו-מימדית של המטען, מה שמקשה לא פעם על הצוותים לפרש את התמונה המורכבת.

כתוצאה מכך, נאלצים הצוותים לפרק את המטענים לחבילות בודדות קטנות ולסרוק כל אחת בנפרד. המחלקה האמריקאית לביטחון המולדת – מדע וטכנולוגיה (DHS S&T) בשיתוף עם מינהל בטיחות התחבורה (TSA) פועלים למציאת פיתרון לבעיה זאת.

התפתחויות בעוצמת המחשוב, מורכבות אלגוריתמית ויכולות למידת מכונה מאפשרים כיום לתגבר את יכולות סריקת הרנטגן הקיימות ולצמצם את הזמן שנדרש כיום לפרק את משטחי המטענים ולחבר אותם מחדש.

כלי התוכנה OCAST הוא למעשה אלגוריתם אוטומטי שמנתח תמונה ומספק למפעיל תיאור של מורכבותה. המפעיל יכול להשתמש בערך זה בשילוב עם מה שהוא עצמו רואה בתמונה כדי לקבוע האם להעביר את המטען או לחקור אותו יותר מקרוב, כך מדווח newswise.com.

המערכת מספקת למפעיל ממשק פשוט עם דוח צבע אדום/צהוב/ירוק. אור אדום משמעותו שצריך לבדוק את המטען פעם שניה ולפרק אותו למרכיבים. אור צהוב מעיד על כך שהתוכנה אינה בטוחה אם מדובר באיום ויש לבדוק לעומק לפני שמחליטים על המשך בדיקה. אור ירוק מראה שתמונת המטען מופיעה בצורה ברורה, כך שאם אין בעיה מיוחדת אין צורך לפרק אותו למרכיביו.

בשלב הבא תשולב התוכנה במכונת סריקה לבדיקת מטענים בגודל מלא שתסופק על ידי Astrophysics. המערכת תודגם במעבדה ב-2019. המשך הפיתוח יכלול שיפורים באלגוריתמים כדי לבטל את חוסר הביטחון שמבטא האור הצהוב וניסויי שטח.

המערכת תתחיל לפעול ביוני 2019 לתמיכה בתהליכי סריקות המטען האווירי של ה-TSA, ותספק תגבור במחיר נמוך למתקני בדיקה רבים, לאור העובדה שעלויות הפצת התוכנה וביצוע השיפורים במערכת הן מזעריות.