This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מערכת אמצעי-נגד אוטומטית הצליחה להסיט ממסלולם 15 מתוך 15 התקפות של טילי נ"ט מונחים, במהלך תרגיל באש חיה של צבא ארה"ב. פלטפורמת MAPS (מערכות הגנה פעילה מודולריות) איתרה את הטיים המתקרבים והסיטה אותם מהמטרה באמצעות שיבוש אותות ההנחיה שלהם.
המערכת מפיתוחה של לוקהיד מרטין היא מערכת הגנה אקטיבית הפועלת נגד איומים מתקרבים לפני שהגיעו למטרה. היא כוללת אוסף של חיישנים ואמצעי-נגד "רכים" המאתרים טילים ומסיטים אותם ממטרתם.

קיימות שתי מערכות ישראליות דומות, של רפאל ושל התעשיה הצבאית.


המערכת המודולרית בעלת הארכיטקטורה הפתוחה מאפשרת לפלטפורמה לא רק התאמה מחדש לפלטפורמות ומשימות ספציפיות אלא גם לקבל מודולים שפותחו על ידי צד שלישי.
הערכה הבסיסית כוללת בקר, ממשק משתמש, מערכת פיזור ניהול אנרגיה, מתג רשת וכן תוכנת אפליקציה לצורך בקרה והכוונה של החיישנים ואמצעי-הנגד. הדבר מאפשר התקנה על כלי רכב קיימים וכן תמיכה במערכות הגנת רכב עתידיות.
בתרגיל שנערך לאחרונה שילב צבא ארה"ב שלושה אמצעי-נגד חדשים וחיישן לתוך ה-MAPS. בנוסף, חברת לוקהיד הובילה את המאמצים לשלב אמצעי נגד של Ariel Photonics לתוך מסגרת ה-MAPS, ועבדה עם BAE Systems ועם Northrop Grumman לצורך תמיכה במרכז מערכות הרכב הקרקעיות של צבא ארה"ב.