This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

שימוש חדש בטכנולוגיית זיהוי פנים שואף להפחית ואף למנוע אירועי ירי קטלניים. על ידי שימוש באותם המדע והתיאוריה של טכנולוגיית זיהוי פנים, התוכנה החדשה תוכל לזהות כלי נשק בכל מקום בו עובדת מצלמת אבטחה.
הטכנולוגיה לא רק מנתחת ייצוג מתמטי של פנים אבל גם את הפוטנציאל לאחזקת נשק.
התוכנה עושה שימוש בטכניקות חזותיות ממוחשבות מתקדמות ובינה מלאכותית בשביל לנתח מאות אלפי פרמטרים כדי שתוכל לזהות כל חפץ שיכול להוות איום. לאחר זיהוי, התוכנה תודיע לרשויות האכיפה על המתרחש, לפי wgntv.com.
"הרשויות יהיו מייד מודעות לכך שנשלף נשק", לפי בכיר בחברת TrueFace, היצרנית.
לתוכנה יש את היכולת לזהות חמישה סוגים של נשקים, הכוללים רובים ורובי ציד, אקדחים, סכינים וחרבות.
לפי החברה, ישנה דרך להתכונן לכך שיהיה ניתן להימנע מאירועי ירי המוני, ושהתוכנה שלה יכולה להיות הפתרון.
"אנחנו מכניסים למערכת אלפי תמונות של נשקים, כך שיש לנו כל מיני נקודות התייחסות, וכאשר נשק מוצג במה שהמצלמה מתעדת, המערכת תזהה אותו בביטחון."
לאחר שנשק זוהה, המערכת תשלח התרעה לרשויות האכיפה תוך פחות משלוש שניות, ובכך תפחית את זמן התגובה באופן משמעותי.