זה מתרחש לעיתים רחוקות מאוד, אבל עדיין קורה בעולם שאמצעי תמים ופשוט לכאורה, הופך להיות גורם שמשנה כללי משחק. כניסת הרחפנים לזירת הטרור והפשיעה מחוללת שינוי דרמטי בכך שהיא מאלצת את האבטחה להתייחס, לראשונה, למימד הגובה במרחב האווירי.

הרחפן הוא כלי טיס זעיר ומהיר הנשלט מרחוק ומשמש פלטפורמה יעילה מאין כמוה לצילום, לאיסוף מידע, לפיקוח ולשליטה, לנשיאת מטענים קלים ולשימושים רבים אחרים.

האיום

אנחנו מזהים את הרחפנים כאמצעי המשנה את כללי המשחק כשהוא נמצא בידי היריב.

זמינותם של רחפנים בשוק האזרחי מגבירה באופן ניכר את האיומים כלפי מתקנים ויעדים רגישים הנחשפים למגוון דפ"אות תקיפה.
יריבי הטרור כבר זיהו את הפוטנציאל, ולא יהיה זה מוגזם להניח שהרחפנים יהפכו להיות "הנשק הבא" של הטרור. הרחפן המגיח מהאוויר, משליך מטענים, יורה, מפזר חומרים מסוכנים, או מתפוצץ על היעד הינו שחקן חדש ואחר בזירה, וההיערכות אל מולו מצריכה "חשיבה אחרת".

האתגר

מערך האבטחה במגזר האזרחי והציבורי לא נערך באופן שיטתי אל מול איומים מהמרחב האווירי, לא ברמה הקונספטואלית ובוודאי שאף לא ברמה הטקטית.

ההתמודדות עם האיומים, כמו גם הפעלת הרחפנים באבטחה, מחייבת ידע מקצועי, כושר ניתוח, וארגז כלים טקטי וטכנולוגי מתאים.

ראשית כקונספט מקצועי ואף כמענה טקטי בהתייחס למאפייני הגוף המאובטח, כחלק מתכנית האבטחה.

ההזדמנות

הרחפנים מהווים גם הזדמנות של ממש לשדרוג מערכי אבטחה. מגוון השימושים האפשריים ברחפנים הוא עצום ומשתלב בכל מעגלי האבטחה – גילוי והתראה, הרתעה ואזהרה, סיכול ומניעה.

הרחפן מצויד במצלמה אנליטית, יום-לילה המסוגלת לגלות תנועות ולעקוב אחר חשודים מגובה רב או נמוך, בין אם הם נמצאים בשטח פתוח ובין אם בתוך קהל צפוף.

תוך שניות ספורות ניתן לשגר רחפן לצילום ולשידור תמונות אל התצפיתן במוקד השליטה, אל המפקד או הסייר ברכב הסיור או אל המאבטח בעמדתו. תצפיתן במוקד שו"ב יוכל להרים רחפן עם קבלת התראת גדר ולפקח על חשוד או פעילות חשודה מבלי לאבד קשר עין, תוך כדי תדרוך והפניית סיירים, מאבטחים וכוחות ביטחון. וגם רכב הביטחון יוכל להפעיל רחפן לצורך חקירה, פיקוח או מעקב. כללו של דבר, רחפנים יכולים לבצע, ללא כל סיכון, פעילות סיור ותצפית, לתעד פעילויות בזמן אמיתי, לייצר הרתעה ולסייע לכוחות האבטחה בשגרה ובחירום.

עם כל זאת, למרות הפשטות היחסית של הרחפנים, הפעלת רחפן באופן מקצועי במערכי אבטחה ותפעול מחייבת מיומנות ואימון.

מילת המפתח בהגדרת "אבטחה" היא "פרואקטיביות", שמשמעותה "נקיטה בפעולות יזומות מראש על מנת להתמודד עם איומים עתידיים". ככל שמדובר בזמינות האמצעים ויכולות היריב, איום הרחפנים כבר כאן. תהיה זו רשלנות חמורה מצידנו לדחות את ההתמודדות ולחפש פתרונות עד לאחר גל הפיגועים הראשון או השני.  

גם בהיבט המקצועי, ההתמודדות עם האיומים כמו גם הפעלת הרחפנים באבטחה, מחייבת ידע מקצועי, כושר ניתוח, וארגז כלים טקטי וטכנולוגי מתאים.

הפעלת רחפן בכל מסגרת ארגונית, מקצועית או מסחרית מחייבת רישיון מטיס ועמידה בכללים וחוקים החלים על הפעלת אמצעים, לרבות מצלמות במרחב הציבורי.

ההתפתחות הטכנולוגית המואצת משליכה על כל תחומי החיים והפעילות של הקהילה האנושית. תחום הביטחון אינו נפקד. אין עוד כמלחמות וההכנות להן כדי להאיץ פיתוחים טכנולוגיים. והגם שככלל נהנית ישראל מיתרון טכנולוגי משמעותי מול יריביה, בתחום האבטחה פיתוחים טכנולוגיים מסוג הרחפנים עומדים לרשות היריב כשם שהם עומדים לרשות מערכי הביטחון. יגבר זה שירתום את הטכנולוגיה טוב יותר, מהר יותר, יעיל יותר לתועלתו.

מאת ניר רן
ראש המרכז לניהול וביטחון  

במכללה האקדמית בוינגייט