This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ממשלת יפן מתכננת לחזק את מערך ההגנה שלה כנגד תקיפות סייבר מצידה של סין ומדינות אחרות. הממשלה מתכננת להתמקד ברגולציה ואבטחה של השימוש בטכנולוגיית ענן.

הממשלה מתכננת לרענן סטנדרטים של ביטחון מידע ולהתחיל ניסויים במהלך השנה מתוך השאיפה לחנוך את המערכת ב-2020.

מספר גובר של חברות מאמצות את השימוש בשירותי אחסון בענן כאמצעי יעיל לניהול מידע, אשר חוסך בזמן ומאמץ שמערכות אחסון מידע פנימיות דורשות. כך לפי elevenmyanmar.com.

הממשל היפני גם מקדם מדיניות שתעודד מוסדות הקשורים למדינה להשתמש בשירותי אחסון בענן באופן עקרוני, הכוללים מערכות מידע המחזיקות בפרטים על הציבור, כמו למשל על מיסים.

אולם שירותי ענן לא מאובטחים רגישים לזליגות מידע כתוצאה מתקיפות סייבר.

לכן הממשלה החליטה ליצור מסגרת על מנת לסנן את האבטחה של נותני שירותי ענן ולתת עדיפות לשירותים העומדים בסטנדרטים מסוימים של אבטחת מידע.

במסגרת יהיו שלוש דרגות בטיחות. השלישית תהיה הגבוהה ביותר ותדרוש הקמה של מנגנון אבטחה למרכזי מידע ולאישור הניתן על שימוש בציוד תקשורת.

מוסדות המשתמשים במידע חסוי – הקשורים למשל בביטחון המולדת – יורשו להשתמש בשירותי ענן רק מספקים העומדים בתנאי הבטיחות החדשים.

על מנת להבטיח את קיום הסטנדרטים החדשים יוקם גוף מבקר שיבדוק ויאשר את פעילות נותני שירותי האחסון.

לשם כך תוכן רשימה של ספקים מאושרים, ואלו יתחרו על חוזים שהמדינה תציע למכרז.

מהצד השני, רגולציה חוקית דורשת שסודות ספציפיים ומסמכים מסווגים יישמרו במדיות אחסון שאינן מחוברות לאינטרנט. לכן אחסון בענן לא יוכל לשמש מידע מהסוג הזה.

ארה"ב, בריטניה ואוסטרליה כבר מפעילות מערכות ביטחון מידע מן הסוג הזה. הממשל היפני לוקח בחשבון מערכת הכרה הדדית בה מדינות שונות יוכלו לאשר לעצמן במשותף את התנאים לביטחון מידע.

מדווח כי ארה"ב עושה מהלכים למנוע מחברות סיניות לספק ציוד תקשורת בשביל מוסדות ממשלה, וכן שיישום תנאי אבטחה מחמירים על שירותי ענן יכולים לעצור את החברות הסיניות.

הממשלה היפנית מתכננת להחרים את ענקיות התקשורת הסיניות Huawei ו- ZTE כאשר מדובר ברכישת ציוד תקשורת אלקטרוני בשביל מוסדות ממשלה.

היפנים מעבירים בהדרגה את מערכות ניהול המידע משרתים פנימיים ושירותי ענן פרטיים.

הממשלה מאמינה כי יותר בטוח ויעיל להעביר את סוגיית הביטחון אל מול תקיפות סייבר מתוחכמות אל הידיים של הטכנולוגיה במגזר הפרטי.

ועם זאת, הממשלה חסרה כרגע בסטנדרטים אחידים בנוגע לשימוש בטוח בשירותי ענן. ארה"ב, בריטניה ומדינות אחרות הביעו חששות לגבי שיתוף מידע עם יפן בגלל "חורים" אפשריים במערכות הגנת המידע שלה.