This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

טכנולוגיית ה-GPS הביאה למהפכה בלוחמה המודרנית. ארגונים צבאיים הפכו תלויים באופן מתמיד בטכנולוגיית הלוויין לצורך מיקום מדויק, תזמון ותקשורת. אבל אותות ה-GPS הנקלטים על כדור הארץ הם חלשים וחשופים להפרעות ושיבושים מכוונים.
מערכות נגד שיבוש GPS משתמשות בצמצום אנרגיה כדי להוריד את אפקט ההפרעה והשיבוש כך שמקלטי ה-GPS יוכלו להמשיך לפעול באופן תקין.
מערכות נגד שיבוש משמשות בעיקר בתחום הצבאי, על הקרקע, בים ובאוויר (כולל מערכות כלי טיס בלתי מאוישים).
השוק הגלובלי של האמצעים נגד שיבוש מוערך בכ-$3540 מיליון בשנת 2018, וצפוי להגיע ל-$5690 מיליון עד סוף שנת 2025, צמיחה בשיעור CAGR (שיעור שנתי ממוצע) של 6.1% במהלך השנים 2019-2025, כך מגלה דוח של חברת המחקר QYResearch.
פלח השוק הגדול ביותר בשנת 2017 היה צפון אמריקה, והשוק במדינות אסיה-האוקינוס השקט צפוי להיות השני בגודלו עד שנת 2022. הצמיחה באסיה-האוקינוס השקט נגרמת כתוצאה מהסכסוכים הטריטוריאליים המתמשכים בים סין הדרומי בין סין לבין מדינות אחרות בדרום מזרח אסיה, בין יפן לצפון קוראיה, ובין שתי הקוריאות. מתחים פוליטיים אלה צפויים לתדלק את ההוצאות הצבאיות במדינות אלה, וחלק ניכר מההוצאות צפוי להיות מושקע באמצעים נגד שיבוש GPS, כך לפי sbwire.com.
בשאר העולם, השוק צפוי לצמוח בקצב מתון. המצב הנפיץ בסוריה והאיומים מצד ארגון המדינה האיסלאמית גרמו לכמה מעצמות אזוריות, כגון טורקיה, ישראל וסעודיה, להגביר את הוצאות ההגנה על צבאותיהן, הכוללות התקנת מערכות נגד שיבוש GPS, כך לפי הדוח.
השוק מאופיין בפיצול ובמספר רב של ספקים מקומיים ורב-לאומיים, זאת כתוצאה מהבקרה על היצוא, המשתנה ממדינה למדינה.
בין השחקנים העיקריים בשוק נגד שיבוש, ניצבה Raytheon במקום הראשון בדירוג ב-2017. החברה היוותה 6.8% מנתח השוק של ההכנסה הגלובלית בשנה זו, ואחריה מדורגת Rockwell Collins עם 3.57%. יצרניות עיקריות נוספות כוללות את Novatel, Cobham, Mayflower, BAE Systems, Thales Group, Harris, Hwa Create Technology.