This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מסוק ה-Defiant #SB1 של סיקורסקי ובואינג ירחיב את היכולות הצבאיות הקיימות במונחים של מהירות וטווח פעולה. המסוק נמצא כעת בשלבי הרצה מתקדמים במרכז הפיתוח של סיקורסקי שבפלורידה. המסוק, המאופיין בגוף קשיח ובמבנה רוטורי דו-צירי, מייצג קפיצה טכנולוגית משמעותית ביחס למסוקים קונבנציונליים. הטכנולוגיה תעזור לצבא להשיג את המהירות והטווח הרצויים בעוד שתשפר את יכולות התמרון והשרידות של המסוק בעלויות נוחות לעשורים הקרובים, לפי military.com.
ציפייה ארוכה לטיסה הראשונה של המסוק מגיעה אל סופה, כאשר החברה הכריזה על השקת המסוק במהלך 2019. לפי הצהרת החברות שפורסמה עם הווידאו החדש, תהליך ההרצה מקרב את המסוק אל המראה, לפי defensenews.com.
הרוטור הלא-קונבנציונלי מבוסס על טכנולוגיית X2 של חברת סיקורסקי ולפי צוות הפיתוח, מציע גמישות יתרה ויכולות תמרון מתקדמות.
המתחרה העיקרי של ה-Defiant הוא ה -V-280 Valor בעל רוטור מוטה של חברת Bell, שנמצא בשימוש מאז 2017.