This post is also available in: enEnglish (אנגלית)


סגירתו הזמנית של שדה התעופה גטוויק בבריטניה בעקבות טיסת רחפנים במרחב האווירי שלו מעוררת דאגה ברחבי העולם. בארה"ב, forbes.com טוען כי המדינה אינה ערוכה להתקפות מסוג זה לא רק מבחינה ביטחונית אלה גם מההיבט החוקי.

ארה"ב עדיין לא פיתחה את האסטרטגיה החוקית ואת שיטת האימונים שיאפשרו לגופי אכיפת החוק והתביעה להגיב לארועים מסוג זה ולתבוע בצורה נאותה את המבצעים.

הטכניקות הקיימות נגד רחפנים הן בעלות חסרונות רבים. ישנם שני סוגים של טכנולוגיות: מאתרים ומגינים. המאתרים מסתפקים באיתור הרחפנים באמצועת שיטות כמו מכ"ם, גלי רדיו וכו'. המגינים משבשים או הורסים את כלי הטיס הבלתי מאויש באמצעים שונים: ירי רובה, שיבוש של אותות תדר הרדיו בין הרחפן למטיס, הטעיית אותות GPS שמאפשרת השתלטות על הרחפן, לייזר, ואף שימוש בנשרים מאומנים.

ההשלכות הן שכאשר משתמשים באמצעי שיבוש לצורך הפלת רחפן, הוא ישבש גם את השימוש בספקטרום זה של תדר רדיו באזור רחב, למגוון שימושים, יפריע לאותות תקשורת ווי-פיי וסלולרית ולאמצעי הניווט בשדה התעופה, ומסוגל לגרום לשיבוש פעולת חברות האנרגיה.

יתרה מזאת, לא כל הרחפנים נשלטים על ידי רדיו ולא את כולם ניתן לשבש, יש גם מערכות שניתנות לתכנות לפי מסלול מוגדר מראש.

שימוש בקליעים או בלייזר כדי להוריד רחפן עלול להביא לפגיעה באנשים הבלתי מעורבים בסביבה ולהסב נזק למבנים סמוכים.

בעוד שכמה מהטכניקות נגד רחפנים כבר יושמו ביעילות על ידי הצבא באזורי מלחמה ועל ידי סוכנויות מודיעין, כדוגמת שיבוש והטעיית GPS, אמצעים אלה אינם חוקיים לשימוש על ידי סוכנויות אכיפת החוק בארה"ב מחשש לנזק לבלתי מעורבים.

בארה"ב, ישנם חוקים נגד שיבוש ונגד הטעיית GPS. גרימת נזק או הריסת כלי טיס או פריצה לרחפן אינם חוקיים. אזרחים או רשויות שמשתמשים בטכניקות אלה נגד רחפנים חושפים עצמם לתביעה פתוחה הכוללת גם את כל אותם אנשים שהיו עשויים להפגע כתוצאה מהפלת הרחפן בסביבתם.

נשאלת השאלה איך ניתן לעצור את הרחפנים האלה. מספר חוקים פדראלים כבר התקבלו בארה"ב במהלך השנתיים האחרונות, המאשרים שימוש בצעדים נגד רחפנים על ידי המחלקה לביטחון המולדת, מחלקת המשפטים, משמר החופים, מחלקת האנרגיה ומחלקת ההגנה. אבל גם בהינתן החוקים החדשים, עדיין קיים הצורך לקבוע חוקים יעילים ובטוחים לגבי תקיפת רחפנים שנעשה בהם שימוש לא תקין. המחלקה לביטחון המולדת ומשרד המשפטים בארה"ב יצטרכו לעסוק בנושא במהירות לאור הארוע בגטוויק.