This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

העברת אנשי צוות ואספקה כגון מזון וציוד לאנטארקטיקה הוא הוצאת דגימות מהאזור מהוות משימה מורכבת. אם ניתן להשתמש במטוסים גדולים אפשר לייעל את התהליך. אחד הפיתרונות הוא מסלולי הקרח הכחול.

מסלול המראה של קרח כחול הוא מסלול שנבנה באזור הקוטב הדרומי, ללא הצטברות שנתית של שלג. מסלולי המראה אלה מפשטים את העברת האספקה לתחנות המחקר באזור, לאור העובדה שמטוסים עם גלגלים מסוגלים לשאת מטען הרבה יותר כבד ממטוסים שמצוידים במחליקי שלג.

קיימים באנטארקטיקה שמונה שדות תעופה כאלה ממדינות שונות, והם מופעלים על ידי התוכנית הארקטית האמריקאית, מרכז הקוטב הנורווגי, החטיבה הארקטית האוסטרלית ואחרים.

לאחרונה גילתה סין אזור קרח כחול בעל מימדים עצומים ביבשת זו, המתאים להקמת שדה התעופה הגדול הקבוע הראשון שלה שם. האתר ניתן לשמש כדי את מטוסי התובלה האסטרטגים הסינים Y-20, מטוסים מסחריים לטווח ארוך של איירבס ובואינג בלי לשנות את ציוד הנחיתה שלהם.

"לקרח הכחול יש יכולת נשיאה טובה, עמידות בפגיעה ויציבות", כך מצוטט סאן בו, ראש משלחת המחקר הארקטית הסינית ב-Xinhua.

לפי defenseworld.net, צורה אחרת של מסלול, ה-Skiway, דורשת כי המטוס יהיה מצויד בציוד החלקה להמראה ונחיתה, מה שלא מתאים כלל למטוסים גדולים.

כיום סין מפעילה ארבע תחנות מחקר ביבשת זו, והחמישית בהקמה. אבל אין לה עדיין שדה תעופה קבוע, וקבוצות המחקר נאלצו להשתמש במסלול skiway הרוסי.