This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

לאור המגמות והארועים בעולם בתחום הלוחמה הלא קונבנציונלית, יכולתה של ארה"ב להילחם בצורה יעילה ולנצח בסביבה בה מעורבים כלי נשק להשמדה המונית הופכת ליותר ויותר משמעותית. חיל האוויר האמריקאי מכניס לאחרונה לשימוש את המסכה מהדור הבא, מסיכת מגן נגד חומרים כימיים, ביולוגיים, גרעיניים ורדיולוגיים עבור צוותי אוויר במסוקים, כדי לאפשר ליחידות המבצעיות למצות את יכולותיהן המבצעיות.

מסיכת צוותי האוויר לשירותים המאוחדים במסוקים מחליפה את מערכת ההגנה לעינים ולנשימה המקובלת בכלי הטיס HH-60G ו-UH-1N.

המסיכה החדשה מספקת לצוותי האוויר הגנה משופרת על העינים ודרכי הנשימה והיא משולבת עם משקפי ראיית לילה. לא נדרשות התאמות בכלי הטיס. המסיכה מספקת פי חמישה יותר כשירות וכן עליה של פי שישה באורך חיי הסוללה. היא כוללת חלק שניתן להסרה מהפנים. כמו כן, היא מספקת לצוותי האוויר שדה ראיה מתוגבר כך שיוכלו לבצע משימות קרב בסביבה של חומרים כימיים, ביולוגיים וגרעיניים.

הלבישה והשימוש במסיכות כבר תורגלה על ידי הצוותים. "ישום המסיכות החדשות בשטח הוא חשוב מאוד מפני שהן מחליפות ציוד שמגביל את יכולת הצוותים לבצע את המשימות", אומר סא"ל ויליאם הול, האחראי על אמצעי הלחימה של חיל האוויר מול חומרי אב"כ וקרינה במתחם הניסוי באברדין, מרילנד. המסיכה המתקדמת הזו "מדגישה את משימתו של מרכז ניהול מחזור החיים בחיל האוויר ליצור שותפויות עם גורמים מחוץ לחיל האוויר".