This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חיל האוויר האמריקאי פועל במטרה להשיג בעתיד יכולת לבצע ירוט באמצעות נשק לייזר מתקדם מכטב"מים ומטוסי קרב ולפגוע במטרות בעלות ערך גבוה, לערוך תקיפות מדויקות ולהשמיד אזורי אויב מהאוויר. הניסויים האוויריים הראשונים צפויים להתקיים עד 2021, גורמים רשמיים בחיל האוויר הסבירו כי מאמצי הפיתוח מתמקדים בעוצמה, דיוק ויכולת הכיוון של פיתוחי נשק לייזר קיימים.

כמו כן עובדים על מנגנוני ההדרכה כדי להדריך נשקי לייזר להשאר בדיוקם על מטרה מסויימת.

על פי defensemaven.io, המעבדה של חיל האוויר האמריקאי עובדת על תכנית לפתוח נשקי לייזר עבור כטב"מים וכלים אוויריים מאוישים, שיחמשו כלים אוויריים עד אמצע העשור הבא. כשמדובר בלייזרים אשר נורים מכטב"ם, עוד אין לוח זמנים למתי יהיו נשקים מבצעיים מסוג זה – אך הטכנולוגיה בתחום מתקדמת מהר. דו"ח של מעבדת המחקר של ארה"ב מ-2016 מפרט כיצד נשקי לייזר יכולים לסייע לספק עוצמה ברמות שונות. הרמות הללו כוללות לייזר שיכול ליצור "שיבוש, הפרעה או השמדה של ספינות קטנות מכטב"מים ממרחק של כמה קילומטרים", מסביר הדוח. מחקר של שירות המחקר של הקונגרס האמריקאי מוקדם יותר השנה בנוגע לתכניות אנרגיה ממוקדת גם מפרט איזה יתרונות ומגבלות יש לנשק שבפיתוח.

"אנרגיה ממוקדת יכולה להיות חיישן ונשק, מכאן לקצר את זמן התקשורת בין החיישן ליורה לשניות. משמעות הדבר היא שמערכות נשק אמריקאיות יוכלו לערוך מספר תקיפות נגד היריב עד שהוא יגיב", מסביר הדו"ח. באותה העת, הדו"ח גם מראה כמה אתגרים או מגבלות בנשק. נשקי לייזר עלולים להיות בעלי טווח מוגבל ויכולת מוגבלת להיות מופעלים נגד מטרות שאינן בשדה הראייה.

בדו"ח שלה, מעבדת המחקר של חיל האוויר האמריקאי מחזקת את הנקודה הזו ומסבירה כי נשקי לייזר צריכים לאפשר דיוק, תזמון ומעקב במסגרת הקשיים האוויריים שבתעופה.

כעת פועלים בעיקר בשתי תכניות – מדגים הלייזר להגנה עצמית באנרגיה גבוהה SHIELD, שנועד להכין לייזרים אוויריים, ותכנית מדגים מערכת הלייזר DLWS, המיועדת כנגד נשק שפועל מהקרקע. בהנתן המורכבות בהרכבת נשקי הלייזר, הדו"ח של מעבדת חיל האוויר מתאר גישה מדורגת לפיתוח אשר מתחילה עם תכנון מערכות משנה, לאחר מכן בחינה של לייזר בעוצמה גבוהה, ובהמשך עריכת בחינות מקיפות באוויר ובקרקע. יתרון נוסף של הלייזרים הוא היכולת להשתמש במחסנית הרבה יותר ארוכה לנשק. במקום להטיס שישה או שבעה טילים על מטוס, במערכת לייזר של אנרגיה ישירה, מטוס יוכל לירות אלפי יריות באמצעות גלון אחד של דלק מטוסים, הסבירו גורמים בחיל האוויר האמריקאי.