This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

יצרניות הסמארטפונים – אפל, סמסונג ואחרות – משתמשות בטכנולוגיה ביומטרית לכניסה למכשיר באמצעות טביעת אצבע במקום סיסמה. גם בנקים מתחילים לאמץ יותר ויותר את הטכנולוגיה הזו כדי להקל על הלקוחות להיכנס לחשבונות שלהם.

אבל טכנולוגיות של למידה עמוקה עלולות לשמש להחלשת מערכות האבטחה הביומטריות. טביעות אצבע דיגיטליות מזויפות שנוצרו על ידי בינה מלאכותית יכולות להטעות את סורקי טביעת האצבע בסמארטפונים ולאפשר להאקרים שינצלו פירצה זו לגנוב מבעלי חשבונות הבנקים באונליין.

מחקר חדש שהתפרסם על ידי חוקרים מאוניברסיטת ניו יורק ואוניברסיטת מדינת מישיגן גילה כי ניתן להטעות את התוכנה שמפעילה את מערכות סריקת טביעות האצבע. הגילוי משקף את היכולת הפוטנציאלית של פושעים לנצל טכנולוגיות מתקדמות של בינה מלאכותית כדי לעקוף את אבטחת הסייבר.

מחקר קודם של צוות אחר גילה כי ניתן לעקוף כמה ממערכות אבטחת טביעות האצבע באמצעות שימוש בטביעות אצבע ששונו באופן דיגיטלי או בתמונות חלקיות של טביעות אצבע אמיתיות. טביעות אלה, המכונות טביעות מאסטר, יכולות להטעות את מערכות האבטחה הביומטריות המסתמכות רק על אימות חלקי של תמונת טביעת האצבע ולא על כולה.

במחקר החדש, הצוות השתמש ברשתות ניורוניות, התוכנה הבסיסית של אימון נתונים, כדי לייצר טביעות אצבע דיגיטליות משכנעות בעלות ביצועים אף טובים יותר מהתמונות בהם השתמשו במחקר הקודם. לא זו בלבד שטביעות האצבע המזויפות נראו אמיתיות, אלא הן גם כללו תכונות חבויות שאינן ניתנות לאיתור על ידי עין אנושית ועשויות לבלבל כמה מסורקי טביעות האצבע, כך מדווח fortune.com.

טביעות האצבע המזויפות, המכונות טביעות מאסטר עמוקות, נוצרו באמצעות סוג של טכנולוגיית רשת נוירונית הנקראת Generative Adversarial Networks – GANs. רשת זו שימשה כדי ליצור תמונות וסרטונים מפוברקים אך משכנעים, "זיופים עמוקים". החוקרים משתמשים בשילוב של שתי רשתות נוירוניות הפועלות יחד ליצירת תמונות ריאליסטיות המוטמעות בתכונות מסתוריות שיכולות להטעות את תוכנות זיהוי התוכנה. באמצעות אלפי תמונות טביעת אצבע הזמינות במרחב הציבורי, החוקרים אימנו רשת אחת לזהות תמונות אמיתיות ואת הרשת השניה – ליצור זיופים.

לאחר מכן הם הזינו את תמונות טביעות האצבע המזויפות לתוך הרשת הראשונה כדי לבחון את יעילותן. במשך הזמן, רשת הנוירונים השניה למדה לייצר תמונות של טביעות שנראוטת מציאותיות ועלולות להטעות את הרשת האחרת.

טביעות המאסטר העמוקות החדשות שפותחו מראות כי טכנולוגיית הבינה המלאכותית עלולה לשמש למטרות זדוניות, כך שאבטחת סייבר, בנקים, יצרניות סמארטפונים ואחרים המתבססים על טכנולוגיה ביומטרית צריכים לשפר באופן קבוע את מערכותיהם כדי לעמוד בקצב ההתקדמות המהיר של הבינה המלאכותית.