This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

במהלך אימונים ומבצעים, מוות של חיילים מאש כוחותינו (או ירי דו-צדדי) אינו ארוע חריג. המצב אפילו יותר מסובך עבור צבאות פחות מתקדמים טכנולוגית, ללא ציוד תקשורת, שליטה ובקרה, ובמקרה זה נלחמים לצד צבא ארה"ב. בעקבות זאת, פיתוח טכנולוגיה למניעת התופעה הינו הכרחי במיוחד.  

הרעיון דומה למערכת זיהוי עמית-טורף (IFF – Identification, Friend or Foe) המותקנת בכלי טיס ומשדרת אותות המאפשרים למכ"ם לזהות כלי טיס כעמיתים: ללא מערכות אלה, יהיה קל ליעד מטוס ידידותי כעוין.

"כעת יש קושי רב לזהות כוחות רגליים ורכובים בקרב המשלב את המרחב האווירי והקרקעי, במבצעי לילה ויום, בכל מצבי מזג אוויר," כך לפי פיקוד המבצעים המיוחדים של ארה"ב.

הפיקוד רוצה טכנולוגיה בעלות נמוכה ובעלת תחלופה גבוהה שניתן ליישם בצבאות של בעלי הברית על מנת לזהותם בזמן מלחמה.

"זה הכרחי שאת המכשיר ניתן יהיה לזהות על ידי הכוחות המיוחדים, צבא ארה"ב ומערכות תצפית ומטרה, באוויר וביבשה, בטווח טקטי, יהיה מותאם למדים שונים, עם היכולת להיפרס על רכב ולהתאים לגוף החייל."  

בנוסף, מכשיר זה ישדר אות זיהוי אינפרא-אדום. המפתחים יצטרכו "להתייחס למערכות יישומיות המספקות חתימת אינפרא-אדום בתדר שנקלט על ידי חיל האוויר האמריקאי, חיל הים וחיל הנחתים וחיישנים מורכבים ורגליים בעל מצבי התאורה ומזג האוויר."

חשוב שהציוד יעבוד עד שמונה שעות ללא צורך להטעין סוללה. "משקל מינימלי, גודל קטן, פשטות ועמידות הינם מאפיינים דרושים."

הדגש על פשטות טכנולוגית מעיד על כך שהמכשיר ישומש על ידי כוחות כורדים, אפגנים, מורדים סורים וחיילים מצבאות אפריקאים. המכשיר יותאם גם לרשויות אכיפת החוק, צוותי חילוץ ומשמר הגבול, כך לפי taskandpurpose.com.