This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

המחלקה לביטחון המולדת במימשל האמריקאי (DHS) מתגברת את המאמצים למנוע חדירת איומים ביולוגיים דרך גבולות ארה"ב. במסגרת זו, תסייע תוכנית חדשה באוניברסיטת Texas A&M לפתח טכנולוגיה ואנליטיקת נתונים להגנה על מתקנים חיוניים.

האוניברסיטה, באמצעות הזרוע החינוכית שלה, AgriLife, נבחרה לעמוד בראש קונסורטיום בשיתוף גורמים מהאקדמיה, התעשיה, הממשל והמעבדות.

מינהל המדע והטכנולוגיה של המחלקה לביטחון המולדת העניק סכום של $3.85 מיליון עבור שנת הפעילות הראשונה מתוך תוכנית מענק ל-10 שנים. באמצעות מרכז מצוינות, שיחקור וישתף את ממצאיו, גורמים רשמיים יעבדו עם סוכנות המכס והגנת הגבול של ארה"ב על פיתוח פתרונות שמצמצמים את החשיפה של האזרחים, החקלאות והכלכלה של ארה"ב לאיומים ביולוגיים ידועים ובלתי ידועים.

שטחי ההתעניינות העיקריים יהיו טכנולוגיות לאיתור איומים ביולוגיים העוברים דרך שרשראות אספקה גלובליות, אינטגרציה של נתונים ואנליטיקה לתמיכה במאמצי האיתור, וכן אסטרטגיות למזעור הסיכונים למבצעי המחלקה לביטחון המולדת.

לפי fedscoop.com, כל מרכז מצוינות כזה של המחלקה לביטחון המולדת מונהג על ידי מכללה או אוניברסיטה בארה"ב לצד שותפים שונים במטרה להתמקד באתגרים שנמצאים גבוה בסדר העדיפויות. השותפים יכולים לכלול מוסדות אקדמיים אחרים, מעבדות לאומיות, מימשל מקומי ומדינתי, מלכ"רים ומרכזי מו"פ אחרים במימון פדראלי.