This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חדשנות בתמיכה בלוגיסטיקה צבאית הפכה לחיונית במדינות רבות. בריטניה מפתחת יכולות משלוח באמצעות רחפנים עבור הצבא שלה, מה שישנה את האספקה הלוגיסטית במבצעים קרקעיים וימיים. ה-Dstl, מעבדת המדע והטכנולוגיה לביטחון, פועלת בשיתוף עם סוכנויות ממשל אחרות לפיתוח רחפנים ורובוטים קרקעיים בלתי מאוישים עם יכולות אוטונומיות של "משלוח לפי דרישה" של אספקה צבאית לקו החזית.

שיתוף הפעולה כולל את משרד ההגנה, המחלקה לפיתוח בינלאומי והרשות למחקר וחדשנות, עם מומחים מה-Dstl המובילים את השותפות במסגרת אתגר החדשנות באוטונומיה של משרד ההגנה הבריטי.

במסגרת השלב השני של ה-ALMRS, פרויקט האספקה האוטונומית למייל האחרון, ששוויו £3.8 מיליון למשך 12 החודשים הקרובים, חמישה קונסורציומים מנצחים עובדים על פיתוח דגמי אבטיפוס המיועדים לניסויים ראשוניים והערכה בקרוב.

במסגרת זו מוצעים מספר רעיונות מעניינים. בין המשתתפים – פרויקט Animal Dynamics לפיתוח לפיתוח פארה-גלשנים אוטונומיים, על בסיס ביומכניקה התפתחותית. החברה מתבססת על חקר תנועת בעלי חיים כדי להשיג שיפורים משמעותיים בביצועים וביעילות של כלי רכב במים, באוויר וביבשה.

הכלים מיועדים להובלת ציוד רפואי, מזון, דלק וחלקי כלי רכב עד טווח של 300 ק"מ במהירויות עד 70 קמ"ש מבסיס מבצעי קדמי לנקודת GPS מוגדרת מראש בחזית הצבאית.

אספקת מטע"דים לוגיסטיים לסביבות מסוכנות היא גם המטרה של פרויקט של Barnard Microsystems ואוניברסיטת Cranfield, המפתחים יחד כטב"ם להמראה ונחיתה אנכית בתנאי שטח קשים. כטב"ם ה-InView שלהם הוא כלי טיס בלתי מאויש בעל שני מנועים, במשקל יבש של פחות מ -20 ק"ג. מוטת כנפיו 5 מ' והוא עשוי מחומרים מרוכבים קלי משקל. מדובר בכלי שמתוכנן מודולרית, כלומר ניתן להוביל אותו ברכב קטן וחלקיו ניתנים להחלפה פשוטה. הוא מונע על ידי ארבעה מנועי בעירה פנימית בדלק בעל צפיפות אנרגטית גבוהה.