This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

במענה לבקשה למידע שפרסם משרד ההגנה ההודי לרכישת 650,000 רובי סער 7.62X39 מ"מ במסגרת תוכנית "לייצר בהודו", עשוי להיחתם בין רוסיה להודו הסכם בין-ממשלתי לבחינת הקמת עסקה משותפת לייצור הדגם העדכני ביותר של רובה הסער קלשניקוב AK-103 בהודו. החתימה תיתכן במהלך ביקורו של הנשיא פוטין בהודו.

ה-AK-103 הוא הדור השלישי של רובי הסער קלשניקוב, שדרוג של הדגמים הפופולריים הרוסים AK47 ו-AKM.

ל-AK103 קת מתקפלת מפלסטיק, ניתן להרכיב עליו מטולי רימונים, והוא מצויד במסילה סטנדרטית להתקנת כוונות אופטיות, קולימטור או כוונות לראיית לילה. הוא מצויד במכלול לנעילת חלקו האחורי של הנשק המאפשר שימוש במחסניות חדשות בעלות ביצועים גבוהים, משקלם הכולל של החלקים הנעים סימולטנית הוא נמוך.

אם ייחתם ההסכם, הוא יוביל למו"מ ולבחירה בשותפה הודית לייצור הרובים בהודו.

באוגוסט האחרון הודיע ראש השירות הפדרלי הרוסי לשיתוף פעולה צבאי טכני דמיטרי שוגייב לתקשורת ההודית כי תאגיד Rosoboronexport הרוסי יוכל לקחת חלק בפרויקט המשותף.

לפי defenseworld.net, העסקה המשותפת, אם תיחתם, תיבחן גם את שדרוג רובי ה-5.56 מ"מ ההודים לקוטר 7.62 מ"מ.

כמו כן ייבחנו הזדמנויות יצוא למדינות שלישיות.

משרד ההגנה ההודי מעוניין בשני סוגים של נשק: האחד, רובה בעל דיוק גבוה מאוד עם קצב אש גבוה לכוחות בחזית. השני, רובע סער קל יותר עבור חיילי החי"ר. ה-AK-103 יוכל להתאים לדרישה השניה.

לפי דיווחים, משרד ההגנה ההודי מעוניין להחליף את רובי ה-INSAS מתוצרת הודית (יוצרו על ידי OFB). סביר להניח ש-OFB תיבחר כשותפה לתוכנית ה-AK-103 לאור העובדה שיש לה כבר תשתית ייצור לרובי הסער INSAS.