This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

היכולת לשלוט במערכות בלתי מאוישות מכלי טיס מאויש מהווה מכפיל כוח משמעותי. יכולת זו של קבוצת רחפנים לתקשר בצורה חכמה עם כלי טיס מאויש הוצגה בספטמבר מעל הים הבלטי באזור ניסוי של גרמניה, על ידי ענקית התעופה האירופית Airbus. החברה הגדירה את הארוע כ"הישג אירופי חסר תקדים".

ניסוי הטיסה המוצלח בציוות מאויש-בלתי מאויש כלל הדגמות של חמישה רחפני מטרה מתוצרת החברה, מדגם Do-DT25, שנשלטו על ידי מפקד קבוצת משימה מוטס במטוס שליטה ובקרה מאויש, כך לפי אתר החברה. נחיל הרחפנים הצליח לספק מודעות מצב למפקד שנמצא במרחק בטוח.

לפי cbronline,com, כדי להוציא לפועל ציוות מאויש-בלתי מאויש כזה נדרשות מגוון יכולות וטכנולוגיות ברמות בשלות גבוהות, לפי החברה, "החל מאלגוריתמים של ציוות/טיסה בנחיל וחיישנים חדשים ועד למערכות ניהול משימה לסיוע בשליטה ובקרה בעזרת צוות מטוס מאויש".  אלגוריתמי נחיל ביומימטריים הם מאתגרים במיוחד.

גורם חשוב שנבחן בניסויים היה מערכות ניהול הטיסה ובקרת הטיסה של Airbus, שפותחו בחברה ספציפית לשימוש בכלי טיס בלתי מאוישים.

המערכת משלבת יכולות חכמות של טיסה בנחיל, הנחיה אוטומטית, ניווט ובקרה.

ציוות בלתי מאויש-מאויש צפוי להגביר את יעילות המשימה של מערכות מוטסות עתידיות בדרכים שונות.

ההדגמות שילבו יחד כמה תוכניות וקווי יצור, כאשר שלבי הפיתוח והבחינה העיקריים בוצעו תוך תקופת זמן קצרה ובעלות נמוכה, מתוך גישה של יצירה מהירה של אבטיפוס וצמצום סיכונים.

המומחיות שהושגה בניסויים תיושם על ידי החברה בפיתוח מערכת הקרב האווירית העתידית של אירופה, ה-FCAS.

ניתן ליישם את הטכנולוגיה לסוגים שונים של מסוקים באינטראקציה עם כל סוגי המערכות הבלתי מאוישות.