This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

פרויקט שיוביל לשימוש בנשק לייזר באמצעות כלי טיס בלתי מאויש במטרה להשמיד טילים בליסטיים של האויב מתקדם לשלב הבא שלו. מומחים לאלקטרוניקת חשמל בשלוש תעשיות ביטחוניות אמריקאיות מתקדמים עם הפרויקט לפיתוח טכנולוגיות לנשק לייזר על כטב"מים עתידיים כדי להשמיד טילי אויב בליסטיים בשלב ההאצה.

פרויקט LPLD, מדגים הלייזר בעוצמה נמוכה, מיועד לפתח טכנולוגיות שיאפשרו לבנות בעתיד נשק לייזר באנרגיה גבוהה עובר כטב"ם לגובה רב.

הפרויקט אמור לסייע למומחי הצבא והתעשיות הביטחוניות להבין איך ניתן להשתמש בכטב"מים לגובה רב כדי להשמיד טילים בשלב ההאצה באמצעות לייזר, וללמוד על דרכים לכוון את הלייזר, לשמור על יציבותו מול המטרה ולמקד אותו באופן מספיק שישמיד את הטיל כאשר הוא יוצא מכן השיגור.

בסוף שנת 2017 זכו שלוש חברות, ג'נרל אטומיקס, בואינג ולוקהיד מרטין, בחוזים לביצוע השלב הראשון בפרויקט לבניית דגמי אבטיפוס ללייזר בעוצמה נמוכה כדי להשיג יציבות קרן בטווח רחוק ולהתביית על נקודה אחת של מטרה בגודל טיל בליסטי.

בשלב הראשון, התמודדו החברות עם עוצמת לייזר וגודל צמצם באמצעות שילוב וניסוי לייזר בעוצמה נמוכה על כטב"ם. כעת, מגיעות שלוש החברות לשלב הבא של הפרויקט, המיועד להשלמת בחינת תוכניות הקונספט המותאמות שהכינו לצורך בחינת האמצעים לצמצום הסיכון.

במהלך השלב השני, החברות אמורות לבנות, לבצע אינטגרציה לבחון את בקרת הקרן  ויציבותה בלייזר פונקציונלי בעוצמה נמוכה. גורמים רשמיים ב-MDA, הסוכנות האמריקאית להגנת טילים, צופים כי ניסוי טיסה בשילוב לייזר בעוצמה נמוכה יתבצע עד 2020 וניסוי ביציבות הקרן – עד 2021.

צופים כי לקחים שיילמדו מהפרויקט יסייעו למימשל האמריקאי ולתעשיות לפתח לייזר במצב מוצק, שיהיה חזק מספיק כדי להשמיד טילי אויב בליסטיים בשלב ההאצה באמצעות כטב"מים הפועלים בגובה רב, כך מדווח militaryaerospace.com.