This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

השוק העולמי התחרותי של ה-C4ISR צפוי לצמוח בממוצע של למעלה מ-4% בחמש השנים הקרובות. המונח C4ISR שמאגד פיקוד, בקרה, תקשורת, מחשב, מודיעין, מעקב וסיור, מתייחס למערכות, תהליכים וטכניקות לאיסוף והפצת מידע. הן פועלות באופן אינדיבידואלי אך גם במאוחד כדי לספק למקבלי ההחלטות וללוחמים מידע לפעולה ולסייע להם לבצע את משימותיהם בצורה יעילה בזמן הקצר ביותר.

ה-C4ISR מיועד לספק במהירות למקבלי ההחלטות מידע שיאפשר להם מודעות מצב מלא לגבי אזור מסוים. אלמנטים אלה מהווים את השלד של המשימה.

לפי digitaljournal.com, המתבסס על דוח מחקר על שוק ה-C4IRSR ב-2018 המתפרסם על ידי Market Research Future, השחקנים העיקריים בשוק העולמי בתחום זה כוללים בעיקר את החברות BAE Systems, Elbit Systems, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, Harris, Rockwell Collins, CACI, Rheinmetall, Saab AB.

הצמיחה הצפויה של שוק זה בחמש השנים הקרובות נובעת בעיקר מהשימוש בטכנולוגיה מתקדמת ואינטגרציה, לצד מודיעין מעקב וסיור מוטסים, כדי לתמוך ברשתות מעקב ימיות טקטיות. כמון כן, העליה העולמית ברכש ספינות הביאה לדרישה גוברת למערכות C4ISR ימיות.

השילוב של מערכות מודיעין מדידות וחתימות (MASINT), מודיעין חזותי של תצלומי אוויר ולווין (IMINT) ומודיעין אותות (SIGINT) אוסף נתונים מאזור מסוים, מעביר אותם לפיקוד והבקרה, ובהמשך משתמש בהם כדי לקבל החלטות מודעות. מגוון רחב של חיישנים פועלים יחד בתיאום כדי לאסוף ולשגר את המידע הנדרש לקבוצה.


התפתחות הטכנולוגיה של הכלים הבלתי מאוישים השפיעה בצורה משמעותית על אמצעי ה-C4ISR המוטסים, כך מעריך הדוח, מפני שהכטב"מים מספקים מענה קריטי לצוותי ההגנה באמצעות מעקב מוטס. יותר ויותר כלי טיס מאוישים מוחלפים על ידי כלים בלתי מאוישים, שמוכיחים יחס עלות-תועלת טוב יותר. מסיבה זו, צפויה צמיחה שלילית במערכות ה-C4ISR המוטסות בתקופת התחזית.

תחומי התחרות העיקריים בין הספקים בשוקה העולמי בתחום זה כוללים יכולות ייצור עצמיות, רשתות גלובליות, השקעות במו"פ, טכנולוגיות חדשות יותר וכן בסיס לקוחות מוצק.

ההתאוששות הכלכלית העולמית, צמיחת מגזר ה-C4ISR, פיתוח מערכות חדשות בתחום, מו"פ והשקעות במערכות זולות ויעילות, ושוק יוקרתי של תחזוקה בתחום – כל אלה פתחו בפני השחקנים הזדמנויות חדשות לצמיחה ותחרות.

מנקודת המבט האזורית, צפון אמריקה היא המובילה העולמית בהוצאה הצבאית ובפיתוח טכנולוגי בתחום, ומייצרת דרישה גבוהה מאוד למערכות אלה. השוק תלוי בארה"ב במידה משמעותית.

אירופה, שמתמודדת כיום עם אתגרי ביטחון בחזיתות שונות, כולל זרימת מהגרים בלתי חוקיים, משקפת צמיחה בדרישה למערכות C4ISR. פריסתן של מערכות מתקדמות כאלה על ידי האיחוד האירופי וגופים ממשלתיים אחרים, צפויה לספק למדינות אירופיות כמו צרפת, גרמניה, רוסיה, טורקיה ובריטניה שליטה גדולה יותר במצבים אלה של חוסר יציבות.

השיפור במצב הכלכלי במדינות רבות באסיה האוקינוס השקט ובמזה"ת הוביל לעליה בתקציבי הביטחון של מדינות אלה ודרישה גוברת לטכנולוגיות C4ISR מתקדמות חדשות. שני האזורים האלה יחד היוו כ-30% מהיקף השוק.