This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

הכמויות האדירות של נתוני וידאו הנאספות כיום על ידי כטב"מים משקפות את הצורך הדחוף לבצע אוטומציה של עיבוד וניתוח הנתונים בצורה המקיפה ביותר. הופעת התוכנות שמסוגלות לאתר אוטומטית עצמים פוטנציאלים בזמן אמת דרך ניתוח צילומי וידאו מהאוויר איפשרה למפעילים לעשות סדר במבול הנתונים ולהפיק ממנו מודיעין לפעולה.

כדי למנף את יכולת המודיעין, המעקב והסיור לשלב הבא, נדרשה הטמעה של יכולת האיתור לתוך כלי הטיס עצמו.

בעוד שבמסגרת מודל עיבוד הנתונים המסורתי, סרטי וידאו גולמיים היו מוזנים מהכטב"ם לקרקע לצורך עיבוד בתחנה הקרקעית, הרי שהיום נפתחו הזדמנויות חדשות. מערכת העיבוד ניתנת כעת להטמעה בחיישן שעל כלי הטיס.

באמצעות עיבוד נתונים בכלי הטיס עצמו, הניתוח של הנתונים נעשה בצורה הנקיה ביותר, ומאפשר למערכות האיתור האוטומטיות למצוא עצמים קטנים מאוד באזורים הרבה יותר רחבים מבעבר, מה שמשפיע בצורה משמעותית על יעילותו של כל כטב"ם.

הטכנולוגיה מסייעת גם לצמצם את דרישות רוחב הפס.

מערכת איתור העצמים Kestrel שפותחה על ידי החברה האוסטרלית Sentient Vision Systems היא תוכנת איתור אוטונומית ממוזערת, שמתגברת את מודעות המצב של המפעילים, וניתנת לאינטגרציה עם מגוון רחב של כטב"מים עכשוויים ועתידיים, כך מדווח suasnews.com.


התוכנה מאפשרת עבודה אוטונומית ועקבית לאיתור תנועה בווידאו אלקטרו-אופטי ואינפרה-אדום, ולבחירת עצמים שהם זעירים מידי או נעים לאט מידי מכדי שהעין האנושית תבחין בהם, בפרט בתנאים של עייפות המפעיל.

התוכנה מציגה נתיב של "פירורי לחם" שמדגים את המסלול אותו עבר כל עצם במעקב. הדבר הופך את תהליך הסריקה אחר איומים למהיר ביותר.

הטכנולוגיה כבר מיושמת בלמעלה מ-1700 מערכות ברחבי העולם, במגוון פלטפורמות אוויריות מאוישות ובלתי מאוישות. היא הוכחה בזירה לצד הצבא האוסטרלי, וכן בארה"ב וקנדה. Kestrel הוכנסה לשירות בשנת 2010, ומאז הפכה לחלק אינטגרלי של כל המערכות הבלתי מאוישות בצבא אוסטרליה, כולל בכטב"ם ה-Heron של חיל האוויר שלה, ב-Sadow וב-ScanEagle של הצבא.

הטכנולוגיה תיושם גם במיקרו כלי טיס Wasp AE החדש של צבא אוסטרליה, שאמור להיות מסופק על ידי חברת Aerovironment במהלך שלוש השנים הבאות החל מיולי 2018.