This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חיל האוויר האמריקאי מחפש כישורים חדשים ומפתיעים בגיוס טייסי העתיד, מתוך צפיית השינוי שתחולל הבינה המלאכותית באופי הלוחמה האווירית. טייס העתיד האידיאלי יהיה בעל יכולות גבוהות בתכנות, מודיעין אותות, או יכולות טכנולוגיות אחרות, ולא יחשוש מלפרק דברים.

לדברי היועץ למודיעין, מעקב וסיור של חיל האוויר האמריקאי, רב סמל ראשון מארק קלן, "אם יגיע טייס בעל תואר בהנדסת מחשבים או יכולת שפה חישובית, או סוג אחר של ניסיון, עלינו להבטיח שנזהה זאת ונציב אותו במקום בו נוכל להרוויח מכך". לדבריו, המגייסים מחפשים גם מועמדים בעלי בקיאות גבוהה בשפה ויכולות הצפנה. כמו כן, הבחינה מחדש תתייחס לשני הצדדים. לאור העובדה שהחיל מחפש מתכנתים, יבוצעו הערכות לגבי טייסים שכבר גויסו, כדי לוודא שהם עדיין בכושר בתחום זה.

לפי defenseone.com, שינוי הגישה נובע מהערכת חיל האוויר כי הבינה המלאכותית תשנה היבטי ליבה של מודיעין וסיור. לדוגמא, באופן מסורתי טייסים משקיעים זמן רב בפעולות עיבוד וכו' שבהדרגה יעברו לביצוע מכונות. לכן, הטייסים יידרשו ליותר פעולות של חישה, זיהוי ,יחוס ושיתוף (SIAS).

בינה מלאכותית תפטור את הטייסים מזיהוי ממשי של עצמים, אלא התהליך יקרה באמצעות שימוש חדשני בכלים דיגיטליים, ובמקרים רבים, בהתאמה של תוכנות קוד פתוח מסחריות.

חיל האוויר האמריקאי מחפש רעיונות חדשים. "פגשנו טייסים שידעו לחבר קוד ופיתחו כלים להזרים ערכים בין פלטפורמות שונות, אומרת רא"ל ורה-לין ג’מיסון, סגנית המפקד למודיעין, מעקב וסיור. "טייסים בכנף 480 למודיעין מעקב וסיור גילו כי התוכנה במשחקי הווידאו האהובים עליהם ביותר.. מאפשרת תיאום בין כ-55 משתמשים בזמן אמת. התוכנה בה השתמשו יכולה להוות אמצעי לאימונים. יש לנו מערכת נשק בשם Sentinel. אותם טייסים מצאו כי משחק הווידאו יוכל לשמש לאימון, ובנו גרסה משלהם בשם Sentinel Sim בעלות של כמה מחשבים ו-$60. אם היינו מוציאים את המשימה הזו כקריאה לתעשיה זה ודאי היה עולה מיליונים", לדבריה. "לכך אני מתכוונת כשאני אומרת שעלינו לבצע שינוי פרדיגמה.