This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

במסגרת מאמצי צבא ארה"ב לשפר את יכולותיו בתחום הלוחמה האלקטרונית ולהגיב לפערים, פיקוד כוחות הצבא יקבל בסתיו צי חדש של כלי רכב טקטיים המותאמים במיוחד ללוחמה אלקטרונית.

כוח הציוד המהיר REF יספק לפיקוד כוחות הצבא את כלי הרכב, שהם עצמאיים ועומדים בפני עצמם, על פי הודעת REF. החיילים בתוך הרכב יתפעלו את מערכת הלוחמה האלקטרונית המתקדמת שפותחה בתגובה לצורך בשדה הקרב לחוש ולשבש את תקשורות ורשתות האויב.

מספר ארגונים חברו לצורך זה ל-REF, שתפקידו לספק פתרונות לחימה חדשניים במענה לצרכים דחופים, כולל פיקוד הסייבר ופיקוד הניסוי וההערכה.

"המהלך יאפשר לחיילי הלוחמה האלקטרונית להשפיעה על שיפור כלי הרכב העתידיים ולהרחיב את הידע שלהם", אומר סא"ל סקוט שומאכר, מפקד צוות הפתרונות ב-REF, בהודעה. "מדובר בטכנולוגיית לוחמה אלקטרונית מתקדמת שמסוגלת לספק לצבא יכולות הגנתיות והתקפיות חדשות".

צבא ארה"ב פועל לאספקת פלטפורמה קרקעית ללוחמה אלקטרונית משולבת ומודיעין, מה שמייתר את התוכניות המקוריות לפלטפורמה קרקעית ממוקדת לוחמה אלקטרונית, כך מדווח c3isrnet.com. הצבא מצפה כי מערכת ה-SIGINT/ל"א השכבתית הקרקעית החדשה תיושם על ידי חברות בתחום המודיעין-ל"א הצבאי עמן עובד הצבא.

כמו כן, צבא ארה"ב מעוניין שמערכות SIGINT, ל"א וסייבר יהיו על אותן פלטפורמות בים, באוויר ועל הקרקע. מערכות אלה יוכלו לא רק לחוש את הסביבה אלא גם לבצע פעולות כמו התקפה אלקטרונית או יכולות סייבר.