This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

שיתוף פעולה חדש צפוי באירופה בתחום כלי הרכב הקרקעי הבלתי מאויש. בהנהגתה של אסטוניה, גורם מוביל ברובוטיקה אוטונומית באירופה, יצטרפו פינלנד ולטביה לפרויקט פיתוח מערכות כרב"ם במסגרת שיתוף הפעולה המובנה הקבוע של האיחוד האירופי. המערכת העתידית אמורה ללוות את החייל בשדה הקרב, לתגבר את מהירות קבלת ההחלטות, להקל מהמשא שהוא סוחב ולהגביר את עמידותו ובטיחותו.

"בדומה לצמיחה המהירה בכלי הטיס הבלתי מאוישים ב-10-15 השנים האחרונות, אפשר לצפות לתנופת פיתוח גם בפלטפורמות הקרקעיות הבלתי מאוישות בעתיד הקרוב", הודיע קוסטי סאלם, מנהל מחלקת ההשקעות הביטחוניות במשרד ההגנה של אסטוניה. "השאיפה שבבסיס הפרויקט המשותף היא לפתח פיתרון למערכות קרקעיות בלתי מאוישות שיהפוך לסטנדרט האירופי".

במסגרת הפרויקט יפותח רכב קרקעי בלתי מאויש, לצד מערכת בקרה אוטונומית, פיתרון אבטחת סייבר ורשת חיישנים משולבת. הפונקציות הראשונות של המערכת מיועדות לשיפור מודעות המצב בשדה הקרב והעלאת רמת היעילות של יכולות התמרון והתובלה של הכוחות, כך מסר שר ההגנה האסטוני, לפי estonianworld.com.

סכום של €30-40 הוקצה על ידי קרן ההגנה האירופית, וגם המדינות המשתתפות יקחו חלק במימון.

הפרויקט יתחיל במחצית הראשונה של 2019.

גם גרמניה, צרפת ובלגיה הביעו עניין בהצטרפות לפרויקט. כשלב הכנה, אסטוניה החלה בפרויקט מחקר ופיתוח בהנהגת המכללה להגנה לאומית במדינה. הפרויקט מיועד להעלות את הרמה הטקטית של היכולות הבלתי מאוישות של היחידות בשדה הקרב. הוא ייושם בשיתוף פעולה עם תשע החברות בקונסורציום התעשיות הביטחוניות של אסטוניה, לדברי משרד ההגנה.