This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

התקפות סייבר נגד מכשירי IoT עלולות לגרום לנזקים משמעותיים. מינהל המדע והטכנולוגיה של המחלקה האמריקאית לביטחון המולדת חתם לאחרונה על חוזה בערך של $200,000 עם חברת Plurilock Security Solutions לצורך פיתוח פלטפורמת ניהול זהות עבור מכשירי IoT, כגון מכשירים חכמים וחיישנים.

המחלקה לביטחון המולדת מעוניינת בפיתרון לאימות ישויות דיגיטליות אוטומטיות שעשויות לפעול במרחב הסייבר, או כפי שהן מכונות: NPEs (ישויות שאינן בני אדם), כדי למנוע משחקנים זדוניים לגרום הטעייה ולבצע התקפות, לגנוב מידע או להפיץ תוכנות מזיקות.

פלטפורמת BioTracker לניהול זהות שפיתחה החברה יכולה לאמת את הזהות של NPE באמצעות נתונים התנהגותיים ותלויי-הקשר של המשתמשים, לפי ההודעה, כדי להגן עליהם מפני בוטנטים והתקפות DDoS המכוונות נגד רשתות IoT.


אניל ג'ון, מנהל תוכנית המו"פ של ניהול הזיהוי במחלקה לביטחון המולדת אומר: "לנוכח הצמיחה המהירה של ה-NPE, חשוב ביותר למצוא גישות חדשניות לזהות אותם בדרגה גבוהה של ביטחון. הגישה של Plurilock לתמיכה במזהי הצפנה מקומיים וכן פיתרון זיהוי מרחוק יכולים לספק למחלקה לביטחון המולדת יכולת פורצות דרך וחדשניות כדי להגן על משאבי רשת חיוניים".

החברה שבסיסה בקנדה היא השניה שזוכה בחוזה מטעם תוכנית החדשנות של עמק הסיליקון SVIP מטעם המחלקה לביטחון המולדת. החברה חתמה גם על הסכם שיתוף פעולה עם מחלקת ההגנה לצורך בחינת ה-Bio Tracker לתמיכה בקרב בשנה שעברה, לפי biometricupdate.com.