This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

צוותי אכיפת חוק שמשתתפים במבצעים מסוכנים לעצירת מבריחי סמים זקוקים לאמצעי תקשורת אמינים. לדוגמא, כוח המשימה הבין-משרדי האמריקאי JIATFS מאתר ומנטר הברחות בלתי חוקיות באוויר ובים, ותומך במבצעים בינלאומיים ופעולות בין סוכנויות. הכוח פועל עם כ-30 מדינות שותפות כאשר שירותים סלולריים אינם פעילים, מה שמקשה מאוד על תקשורת טקטית יעילה באמצעים מסורתיים.

ניסוים שנעשו לאחרונה משלבים יכולות מהמגזר הממשלתי והמסחרי ההופכות את התקשורת בין גורמי אכיפת החוק השונים לאמינה ובטוחה יותר.

בראשית 2018, מספר סוכנויות אמריקאיות שילבו כוחות לצורך זיהוי יכולות חדשניות שישפרו את התקשורת בסביבה ימית, בה הכיסוי הסלולרי חסר. מדובר במחלקה לביטחון המולדת – מינהל המדע והטכנולוגיה, מינהל הטכנולוגיה והחדשנות של ה-JIATFS, והסוכנות הלאומית למודיעין גיאו-מרחבי NGA. יוזמה שיתופית זו, תחת הכותרת שליטה ובקרה ימית ניידת, נועדה להדגים איך שילוב יכולות תקשורת מסחריות עם יכולות מידע ממשלתיות קיימות עשוי לתגבר את פלטפורמת מודעות המצב ולשפר תקשורת כמעט בזמן אמת בתחומים ימיים בהם הכיסוי הסלולרי חסר.

לפי newswire.com, צוות הפרויקט השתמש במערכת ניידת COTS לווינית של נקודה חמה של וויפי, המחוברת לאייפון עם אפליקציית MAGE של NGA. זוהי פלטפורמת מודעות מצב ניידת, בטוחה ודינמית שניתנת לפריסה מהירה ולהתאמה לצוותים או ארועים. היא שוחררה כיכולת ציבורית בקוד פתוח הזמין לכל המדינות השותפות.

בניסויים, MAGE ו-CSLL הצליחו להחליף ביניהם עדכוני מיקום גיאוגרפי כמעט בזמן אמת. תקשורת חלקה זו תוכל להקל על הצוותים בים ועל החוף לעבוד יחד ולשתף מידע בצורה יעילה כאשר הם עוקבים אחר סירות חשודות או ספינות דיג המשמשות להברחות.

השלב הראשון של הניסוי בפרויקט הצליח להדגים מודעות מצב מוגברת ותקשורת משופרת בסביבה הימית בעזרת M2C2.