This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

השימוש הגובר במשימות כטב"ם שונות דורש מרכז פיקוד מרכזי שיאפשר למצות את מכלול היתרונות של המטע"דים הייחודיים הרבים שנושאים כלים בלתי מאוישים אלה.

התעשיה האווירית פיתחה מערכת שמאפשרת להשתמש סימולטנית במס' רב של כטב"מים למשימות שונות. התוצאה העיקרית – הגדלת מס' המטרות שיוצר הכטב"ם עבור הכוחות הקרקעיים.

מרכז המבצעים והמודיעין למשימה MOIC מאפשר שליטה ובקרה יעילה במשימות כטב"ם מתקדמות ומורכבות, כך לדברי אבי בלסר, סגן נשיא לשיווק ומכירות בקבוצת מטוסי הקרב של התעשיה האווירית.

"התכנון המודולרי של ה-MOIC מבוסס על תאים מבצעיים למשימה, כולל תא פיקוד עילי, מרכז ניצול, תא C2ת מתקן אימונים מלא ל-SATCOM (תקשורת לווינית), מתקן תמיכה, וכן מרכז אחסון נתונים. המפקדה הכוללת מייצרת זרימת עבודה יעילה הכוללת תכנון, פיקוד, שליטה וניטור בהביצועים במשימה, ביאור נתוני אונליין ואופליין מהמטע"דים, שמירה בארכיון של מידע מעובד וגולמי ודיווח לפיקוד הבכיר".

בלסר הוסיף כי זרימת עבודה זו מספקת תמונה מבצעית מלאה של הכטב"מים וממקסמת את תפוקת הצי בעזרת הקצאת נכסים לפי עדיפויות מבצעיות, תגבור את התיאום בין צי הכטב"מים לפלטפורמות המאוישות, שיפור הבטיחות, הגנה על נכסים קרקעיים וחיסכון בכוח אדם ומשאבים על ידי האוטומטיזציה והריכוז של המבצעים והתחזוקה.

הבכיר בתעשיה האווירית מסר כי ה-MOIC משתמש בהליכים אוטומטיים רבים, בעוד שהצוות רק מפקח על הביצוע. ה-MOIC חוסך 30% מכוח האדם הנדרש כדי להפעיל את אותו מספר של כטב"מים ומטע"דים.

בלסר אמר כי תפוקות ממקורות אחרים כגון מטוסים מאוישים ניתנות לשילוב עם זרימת הנתונים המעובדים על ידי ה-MOIC.

התעשיה האווירית טוענת כי המערכת תוכננה בהתאמה מלאה עם הסכם התקינה של נאט"ו STANAG, והדבר מתיחס לכטב"ם כפלטפורמה עם מגוון מטע"דים.

התעשיה האווירית בנתה במתקניה מדגים קטן של ה-MOIC, ולפי מקור בחברה, כבר מתקיים מו"מ עם לקוח פוטנציאלי אחד לפחות.

מקורות בתעשיה האווירית מסרו שהמערכת תוכננה בעזרת הניסיון המבצעי הרב שנצבר בחיל האוויר הישראלי מיישום סוגים שונים של כטב"מים במגוון משימות "רבות ומיוחדות" מסביב לשעון.