This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

קיים כיום מגוון רחב של חומרים מרוכבים סופגי קרינת מכ"ם (RAM – radar absorbing material), שיכולים למנוע איתור מבני מיגון וכלי רכב, אך אין בנמצא לבוּש יעיל וקל משקל שמסוגל להקטין חתימת מכ"ם של חיילים היוצאים מהרק"ם.

צבא ארה"ב מתכנן כיצד גם המדים שלובשים החיילים יתאימו לשדה הקרב המורכב העתידי. זו הסיבה לכך שהצבא פרסם לאחרונה בקשת מחקר לתעשיות בשאלה כיצד להסתיר חיילים ממכ"ם קרקעי המסוגל לנטר שטח גדול.

הטכנולוגיה שהצבא מחפש היא בעצם "לספוג" את חתימת המכ"ם או לחפות עליה כדי שלא תגיע למפעילי המכ"ם. מכשירי המכ"ם עד כה גורמים לכך שהחייל חשוף לאיתור. בעוד שבעבר מכשירי המכ"ם היו יקרים ומגושמים, ההתקדמות הביאה למכשירים ניידים וזולים הזמינים לכול יריב.

הטכנולוגיה המבוקשת היא חלק ממאמץ נרחב של כל הזרועות להילחם בתחום האלקטרומגנטי, הכולל שידור חזק יותר לצורכי תקשורת, הכוונת מטרות ושיבוש אותות של היריב. חלק מהטכנולוגיה המבוקשת מיועד להסתרה של עצמים גדולים כמו אוהלים ומשאיות. הפרסום של בקשת המחקר מכוון לבגד שהלוחמים יעטו על עצמם, כך מדווח armytimes.com.

כל חברה שתציג פתרונות לצבא היבשה, חייבת תחילה לספק דגמי אבטיפוס לבדיקות מעבדה וניסויי שדה. אלה יוכלו להיות מיושמים על ציוד כמו מדים, שריון אישי, קסדות או תרמילי גב. לאחר מכן החומר ייבדק לספיגת קרינת מכ"ם עד למרחק של 12 קילומטרים.

החומר חייב לפעול בתחום טמפרטורות של מינוס 35 עד פלוס 51 מעלות צלזיוס ובתנאי לחות גבוהה, גשם ותנאי מזג אוויר מאתגרים אחרים.

המוצר הסופי, אם יעבור בהצלחה את הבדיקות, יוכל להחליף לחלוטין את האריגים הקיימים בשימוש או להשתלב בחומרים קיימים שכבר מצויים בלבוש של החיילים. סביר להניח שאריגים אלה ישובצו ביחידות לוחמות קרקעיות וגם בגופים אחרים.