This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מאת אריה אגוזי

מזעור המערכות הנישאות על גבי מטוסים למשימות מיוחדות מאפשר להשתמש בפלטפורמות קטנות. חיל האוויר הישראלי יקבל מטוס התראה אווירית מדגם G-550 (עיטם) בשנה הבאה. מטוס חדש זה למשימות מיוחדות יתגבר את יכולותיה של טייסת נחשון, שהיא העמוסה ביותר בחיל האוויר.

מערכות המטוס החדש מורכבות כעת על הפלטפורמה באמצעות אלתא, החברה-הבת של התעשיה האווירית בתחום האלקטרוניקה.

משימתו העיקרית של העיטם, מטוס Gulstream G-550 המשמש פלטפורמה לנשיאת המכ"מים של אלתא, היא לספק לישראל יכולת איתור איומים לטווח רחוק לפני גילויים על ידי מכ"מים קרקעיים.

העיטם, בעל משך טיסה של למעלה מ-8 שעות שמגיע לגובה 42,000 רגל מספק לפיקוד ולטייסות הנוספות של חיל האוויר תמונה אווירית בזמן אמת, המהווה בסיס לכל המשימות המורכבות שהחיל נדרש לבצע.

מטוס העיטם נושא את מערך החיישנים EL/W-2085 מתוצרת אלתא, הכולל ארבעה מכ"מים בתדר L ו-S לצד אמצעי תקשורת ותמיכה אלקטרונית, מודיעין תקשורת ויכולות מודיעין אלקטרוני וזיהוי עמית-או-טורף, וכן מגוון אנטנות המורכבות על גוף המטוס.

נתוני מעקב הנאספים על ידי חיישנים אלה שנושא המטוס מתוכים ומוצלבים באופן מתמיד, מה שמאפשר למערך זה להוות אמצעי אוטומטי לחיפוש מטרות ספציפיות, עד לכיסוי מלא של 360 מעלות.


מכ"ם ההתראה האווירית עושה שימוש בארבע אנטנות אקטיביות עיקריות ESA לצורך כיסוי שטח רחב ומיקוד מיידי על מטרות נבחרות.

לפי אלתא, ניתן להפנות את המכ"ם לכל כיוון בכל זמן נתון, כאשר הפרמטרים של המערכים מבוקרים על ידי מחשב. כתוצאה מכך, ניתן לצמצם את המעקב לאזור הקרב או תחומי עניין ספציפיים באמצעות יכולת סריקה הרבה יותר טובה.

יכולת יחודית לתמרון ואיתור מטרות איכותיות משתמשת גם ביכולת סריקה בשיעור גבוה, עם צורות קרן שהותאמו באופן מיטבי להבטיח ביצועים ויכולות איתור מורחבות.

לפי אלתא, קרני אימות נשלחות לעבר מטרות ספציפיות וחדשות, ללא התראות שווא.

המטוס של התעשיה האווירית למשימות מיוחדות נמצא בשירות חילות אוויר שונים ברחבי העולם, וכעת מתקיים מו"מ עם חילות נוספים.

אריה אגוזי, עורך ראשי, iHLS